Održan 3DEXPERIENCE forum

Održan 3DEXPERIENCE forum


CADCAM Grupa sa svojim članicama održala je od 24. do 26. maja 2016. godine 3DEXPERIENCE forum u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu. Osnovni cilj foruma bio je korisnicima približiti 3DEXPERIENCE platformu firme Dassault Systemes koju CADCAM Grupa nadopunjuje svojim inžinjerskim i obrazovnim uslugama te intelektualnim kapitalom svojih uposlenika. 3DEXPERIENCE platforma integrira CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, CATIA Composer i EXALEAD programska rješenja u interaktivno i korisniku prilagođeno okruženje. Poseban doprinos uspjehu foruma doprinjela su predavanja bazirana na primjerima iskustava korisnika u pojedinim državama: AD Plastik i Končar D&ST (Hrvatska), Akrapovič  i Yaskawa (Slovenija), te Konelek i Vojno-tehnički institut (Srbija).

Pogledajte video sa foruma u Beogradu.


Forum je otvorio gost predavač Eldad Shen Tzur (direktor prodaje za PLM ENOVIA programska rješenja, Dassault Systemes) i pojasnio kako je firma Tesla Motors poduprla svoju inovativnost  pomoću 3DEXPERIENCE platforme na kojoj je napravljen Tesla Model S, koji je za vrijeme foruma bio i izložen, tako da su posjetitelji na jednom mjestu imali i virtuelni i realni pogled na automobil.  Model S je zbog atraktivnog izgleda i karakteristika plijenio sve poglede. Svoj doprinos uspjehu Tesle dali su i alati, koje pruža 3DEXPERIENCE platforma. Platforma je omogućila da se svi poslovni procesi kompanije Tesla Motors povežu - od razvoja preko tehnologije, proizvodnje i kvaliteta, do prodaje i marketinga, a uključeni su čak i dobavljači. 3DEXPERIENCE platforma omogućila je značajnu  uštedu vremena u razvoju novog proizvoda, te eliminisala mogućnost greške pri definiciji proizvoda i njegovoj proizvodnji. Ušteđeno vrijeme je iskorišteno za inovacije i istraživanja što dokazuje sam  Model S i uspjeh Tesla Motors kompanije.


3DEXPERIENCE je novi proizvod, u kojem su objedinjene mogućnosti najzahtjevnijeg modeliranja i sistemskog inžinjeringa (CATIA), računalnih simulacija i optimizacije proizvoda (SIMULIA) te pripreme proizvodnje (DELMIA), uz istovremeno upravljanje s procesima, projektima i podacima (ENOVIA). Zato smo mu namijenili posebno predavanje, s kojim smo korisnicima približili novo i jedinstveno grafičko okruženje te istaknuli prednosti njegove upotrebe.
Zbog iskazanog interesa smo pripremili i predavanje o reverznom inžinjerstvu i upotrebi specifičnih CATIA alata Digitized Shape Editor (DSE), Quick Surface Reconstruction (QSR) i Imagine & Shape (IMA), te na licu mjesta prezentovali izradu predmeta na 3D printeru Maker Bot. Korisnici su mogli vidjeti kako se obrađuju skenirani podaci i kako se generiše NC kod te kako Dassault Systemes programska rješenja olakšavaju taj proces. Reverzno inžinjerstvo otkriva konstrukciju postojećeg gotovog proizvoda čak i bez predznanja o prethodnom procesu dizajniranja i proizvodnje. Osim upotrebe za 3D printanje, model pripremljen s CATIA alatima može se koristiti i u ostalim 3D CAD programima, kao i u CAM, CAE i drugim programskim rješenjima.

Jedno od predavanja bilo je posvećeno važnosti simulacija u razvoju i optimizaciji proizvoda. Na forumu su ukratko predstavljena SIMULIA programska rješenja Abaqus, Tosca, Isight i fe-safe. Abaqus već u osnovnoj licenci pokriva područje linearnih i nelinearnih statičkih i dinamičkih analiza, proračun dinamike fluida i prenosa toplote. Toscu upotrebljavamo za topološku optimizaciju proizvoda, fe-safe za proračun zamora materijala, a Isight za automatizaciju simulacija i parametarsku optimizaciju proizvoda.

AD plastik na 3DEXPERINCE forumu
U Zagrebu je svoja korisnička iskustva prezentovala firma AD Plastik, koja je dobavljač prvog reda za svjetsku automobilsku industriju. Izlaganje je bilo bazirano na prezentaciji konkretnih prednosti u upravljanju razvojnim procesom, koje im je omogućilo PLM rješenje ENOVIA, te rješenju SIMULIA, koje je omogućilo računarske simulacije i tako doprinjelo smanjenju broja fizičkih prototipova.

Kompanija Končar D&ST je podijelila sa sudionicima foruma u Zagrebu svoje iskustvo upotrebe CATIA knowledge template-a za različite konfiguracije vrlo složenih proizvoda te na konkretnim primjerima pokazala koliko im to CATIA rješenje olakšava svakodnevni inžinjerski posao. Osim CATIA rješenja, predstavili su i prednosti i uštede, koje očekuju od PLM rješenja ENOVIA, koje je trenutno u procesu probnog korištenja.  Kompanija Akrapovič je sa sudionicima u Ljubljani podijelila iskustvo korištenja CATIA rješenja u cjelokupnom procesu razvoja novog  proizvoda, a posebno pri razvoju izduvni sistem za Ducati Multistradu, za kojeg su ove godine bili nagrađeni s prestižnom nagradom Red Dot. Proizvod je lakši od serijskog, ima bolje performanse te dublji i privlačniji zvuk. Upravo prepoznatljiv zvuk Akrapovič izduvnih sistema prvo primijetimo na mnogim sportskim automobilima i motociklima.

U Ljubljani je svoja iskustva predstavila i firma Yaskava Motoman, dobro poznati proizvođač robota, koji se upotrebljavaju širom svijeta. Yaskawa koristi Dassault Systemes programska rješenja pri razvoju novih robotskih ćelija, alata za pozicioniranje i ostalih svojih proizvoda. Velik izazov vide u upravljanju s procesom razvoja proizvoda i pripreme proizvodnje, što će rješavati s PLM rješenjem.

U Beogradu su učesnici foruma mogli čuti vrlo zanimljiva predavanja firme Konelek, koja djeluje na području avionske industrije, te Vojno-tehničkog instituta.Na kraju foruma korisnicima je predstavljen i PLM2GO, posebno pripremljena PLM konfiguracija, bazirana na ENOVIA PLM rješenju, koja sadrži i instalaciju i edukaciju, a prema želji korisnika i mašinsku opremu. PLM2GO svojom unaprijed definiranom konfiguracijom korisnicima omogućava da vrlo brzo počnu koristiti osnovne PLM funkcionalnosti: upravljanje podacima, uključujući i CAx podatke, upravljanje sastavnicama, upravljanje promjenama te upravljanje projektima.


Veliki interes kod sudionika je izazvao i električni bicikl s drvenim okvirom, koji je dizajniran uz pomoć CATIA i SIMULIA programskih rješenja. Napravljen je od breze, atraktivnog je izgleda i vrlo je lagan. Najvažnija od svega je činjenica da ima jako dobar odnos mase, krutosti i čvrstoće. Električni pogon, koji je smješten na osovini zadnjeg točka, je dobrodošla pomoć pri zahtjevnijim usponima.