Nova strategija digitalnog prototipa - 3DEXPERIENCE TWIN

Nova strategija digitalnog prototipa - 3DEXPERIENCE TWIN

Koncept digitalnog prototipa predstavlja srž digitalne transformacije, koja zahvaljujući novim tehnologijama, donosi nove modele poslovanja. Takvi modeli poslovanja objedinjuju sva područja poslovanja i skupljaju sva stečena znanja te se ta baza znanja kasnije aktivno koristi za odlučivanje, odnosno unaprjeđenje poslovanja.

Jedna od iznimno važnih uloga digitalnog prototipa je upravo virtualno 3D testiranje ponašanja proizvoda kakvo bi bilo u stvarnom okruženju. Kako bi se to moglo napraviti, potrebno je povezati sve odjele, što digitalna transformacija i podrazumijeva. Štoviše, kako bi se iskoristile sve prednosti digitalnog prototipa, potrebno je povezati sve mikro i makro segmente. Na ovaj način, osim što se testiraju postavljenje hipoteze, moguće je optimizirati bilo koji dio proizvoda ili proizvodnog procesa.

Digitalni prototip u mikro i makro okruženju na istoj platformi


Koliko je važna uloga digitalnog blizanca ili digitalnog prototipa, govori i strategija nultog prototipa (eng. Zero prototyping) koju je jedan od vodećih proizvođača automobila još prije nekoliko godina implementirao u svoje poslovanje. Primjena ovakvog pristupa za automobilsku industriju je očekivana. Međutim, tržišna utakmica i konkurencija nameću određene standarde i rokove u svim industrijskim granama, te ovakav pristup svakim danom nalazi sve šire područje primjene i u drugim granama industrije. Jedan od razloga je svakako usavršavanje programskih alata kojima se rade virtualna testiranja, pa tako danas nalazimo rješenja za virtualno testiranje gotovo svega, od proizvoda do procesa izrade samog proizvoda.

3DEXPERIENCE TWIN predstavlja novu strategiju digitalnog prototipa iz razloga što omogućuje testiranje od mikro do marko razine. Konkretno, moguće je testirati neku od komponenti, cijeli sklop ili dio sklopa, kompletan proizvod sa svim njegovim elementima kao i proizvodnu liniju te cijelu tvornicu sa simulacijom toka materijala i izrade gotovog proizvoda. Osim toga, na istoj platformi, pomoću 3D virtualne stvarnosti a prije izrade prototipa, vrše se validacije i testiranja ponašanja i svojstva proizvoda u digitalnom obliku te se testiraju sve njegove funkcionalnosti kao da je stvarno napravljen. Ovakvo jedinstveno i sveobuhvatno digitalno testiranje, analiziranje i simuliranje u 3D-u je moguće budući se temelji na principima 3DEXPERIENCE platforme koja objedinjuje različite poslovne aplikacije u jednu jedinstvenu bazu podataka i jedinstvenu poslovnu platformu. 

CAPP - computer aid process planning koncept na 3DEXPERIENCE platformi


Uzmimo za primjer izradu rotora turbopunjača. Na istoj platformi se konstruira i dizajnira izgled rotora turbopunjača, provjerava kako se rotor uklapa u turbopunjač, testira kako će raditi, koja se naprezanja javljaju, hoće li će biti problema u proizvodnji i eksploataciji, te koliko košta i koje se uštede mogu učiniti s obzirom na iskustvo u radu prethodnih turbopunjača. Zatim, na istoj platformi se provjera kako turbopunjač radi kao dio većeg sklopa, a potom kao dio cijelog proizvoda. Također, moguće je simulirati i testirati samu izradu, CNC obradu, odnosno sam proces glodanja, koliko košta i koliko traje. Moguće je optimizirati i cijeli proces u sklopu proizvodne linije te u konačnici sklapanje cijelog proizvoda u sklopu proizvodnog pogona.

Koncept holističkog pristupa digitalnoj proizvodnji


Svaki od ovih dijelova procesa služi za optimizaciju troškova izrade proizvoda i troškova proizvodnje, što se u konačnici odražava kao ušteda u vremenu i troškovima izrade krajnjeg proizvoda, te predstavlja jedno od najvažnijih područja primjene. Zato je važno obaviti sveobuhvatne optimizacije svakog dijela procesa kako bi se poboljšale performanse proizvoda, optimizirala proizvodnja te eliminirala potreba za izradom fizičkog prototipa, a upravo to omogućava 3DEXPERIENCE TWIN.

Nadalje, izgrađena baza znanja uvelike olakšava odlučivanje o budućoj proizvodnji i procesima što posebno odlazi do izražaja prilikom korištenja naprednih funkcija u kojima računalo samo predlaže optimalni način izrade proizvoda ili pak same proizvodnje.


Kontaktirajte nas za više informacija o 3DEXPERIENCE TWIN-u ili platformi