Auto industrija i DELMIA Apriso - rješenje za upravljanje proizvodnjom

Auto industrija i DELMIA Apriso - rješenje za upravljanje proizvodnjom

Maksimalna iskorištenost uz povećanu složenost proizvoda

 

Proizvođači motornih vozila su prihvatili koncept globalnog vozila koji podržava različite “nadogradnje” kao metod pomoću koga ostvaruju i ekonomiju obima i adekvatan odgovor  na zahtjeve tržišta. Za snabdjevače u automobilskoj industriji ovo znači da operacije u proizvodnji treba da budu precizno sinhronizovane da odgovore na signale različitih OEM (proizvodnja originalne opreme) klijenata a da istovremeno budu i dovoljno fleksibilne da mogu da odgovore na nagle izmjene u proizvodnji koje diktiraju promjene na tržištu ili neki neočekivani događaji. Ova složenost treba da bude izbalansirana tako da obezbjedi maksimalnu iskorištenost kapaciteta kako na nivou proizvodnog pogona tako i na nivou kompanije kako bi se održala profitabilnost. DELMIA Apriso rješenje za dobavljače prvog reda pomaže vam da odgovorite na ove složene izazove tako što vam obezbjeđuje sveobuhvatnu platformu koja na jedinstven način omogućava neophodan pregled i kontrolu kako bi se ostvario maksimalan uspjeh u proizvodnji. Apriso vam omogućava da poboljšate cjelokupnu sinhronizaciju proizvodnje i materijala, povećate produktivnost i iskorištenost kapaciteta, minimalizujete First-Time Quality rates i ubrzate vrijeme koje je potrebno da se stigne do globalnog tržišta. DELMIA Apriso tim za Profesionalne usluge  i mreža partnera omogućava dobavljačima prvog reda  da zamjene razdjeljene, izolovane sisteme jednim unificiranim pristupom koji poboljšava efikasnost operacija u globalnoj proizvodnji i lancu snabdijevanja.

Fleksibilna proizvodnja koja maksimizira kapitalne investicije

 

Proizvođači automobila i dobavljači su napravili značajne investicije u oblasti fleksibilnog sistema alata kojim  obezbjeđuju balans kapaciteta i brzinu reakcije u odnosu na profitabilnost. Ipak, malo je onih koji uspijevaju da maksimalno iskoriste  ove investicije da bi sinhronizovali i sproveli fleksibilne proizvodne procese kroz sve oblasti proizvodnje i sve funkcije.  Apriso rješenja za dobavljače prvog reda u automobilskoj industriji omogućava vam da grafički predstavite i upravljate tokovima svojih proizvodnih procesa od lanca snabdijevanja  do distribucije gotovih proizvoda, obezbjeđujući fleksibilnost procesa kojom ćete maksimalno iskoristiti svoje kapitalne investicije.
 • Definišite i osavremenite  proizvodne procese koji objedinjuju više funkcija i jedinica da biste obezbjedili integritet procesa i istovremeno skratili vrijeme potrebno za pripremu i izmjenu modela/ procesa.
 • Pospješite konzistentnost, tempo proizvodnje i kvalitet proizvoda kroz visoki stepen sinhronizacije poslovnih procesa.
 • Poboljšajte uvid u proces u realnom vremenu i kontrolu individualnih radnih jedinica, mašina i opreme, interakcije operatera i snabdijevanje materijalima da biste ostvarili viši nivo proizvodnih operacija.

Automotive_industrija


Zašto Apriso?

 • Provjereno uspješan u različitim proizvodnim okruženjima globalnog tipa u automobilskoj industriji uključujući snabdijevanje koje se odnosi na stakla, filtere, motore, akumulatore, sjedišta, elektroniku, brizganje i pogonske sklopove.
 • Globalno praćenje među zavisnih elemenata i mogućnost zadržavanja „problematičnih“ elementa smanjuju mogućnost isporuke neispravnih dijelova i dramatično smanjuju vrijeme i ljudstvo koji su potrebni da bi se odstranili neispravni dijelovi u lancu snabdijevanja.
 • Jedinstveno rješenje za globalnu proizvodnju i set aplikacija koji radi kao tehnološka platforma koja uspješno upravlja serijskim, masovnim i diskretnim proizvodim modelima  i strategijama nabavke kao što su JIT (Just-in time = pravovremeno, na vrijeme) i sekvencijalna JIT nabavka.
 • Osigurava usaglašenost sa standardima koji definišu kvalitet industrijskih proizvoda, uključujući ISO TS-16949, APQP (Poboljšano planiranje kvaliteta proizvoda) i PPAP (Proces odobravanja kvaliteta proizvoda).

Rješenje za proizvodne operacije izvrsnog kvaliteta

Dassault Systèmes – kroz DELMIA Apriso ponudu – je jedina kompanija koja može da ponudi rješenje bazirano na procesima za upravljanje globalnim proizvodnim operacijama, rješenje koje vam omogućava da  pratite, upravljate i kontrolišete sve elemente proizvodnih operacija kako u vašoj kompaniji tako i kroz cijelu mrežu snabdijevanja vašeg proizvoda. Apriso dodatno proširuje vrijednost  ERP, PLM i drugih poslovnih sistema tako što zatvara krug između nacrta, planiranja i realizacije. Uspostavljajući koheziju u strukturi kroz koji se razmjenjuju i poboljšavaju procesi, Apriso nudi rješenja koja najbolje zadovoljavaju potrebe globalnih proizvođača kroz sve njihove proizvodne operacije i proširenu mrežu snabdijevanja. Apriso rješenja obezbjeđuju preglednost i kontrolu kojima se proaktivno otkrivaju potencijalni prekidi koje bi mogli da remete proizvodne operacije tako da vaš proces može da funkcioniše još efikasnije i da pravovremeno odgovori na potencijalne promjene. Apriso možete da implementirate individualno ili u sklopu  Rješenja za dobavljače prvog reda.  


Engineers_Automotive 

Ugradite kvalitet u vaš proizvodni DNK

Diferencijacija u odnosu na konkurente ne može se ostvariti jednostavnim fokusiranjem na planiranje. Vaša sposobnost da obezbjedite dugoročne ugovore za snabdijevanje biće određena time koliko dobro ostvarujete planove koji se odnose na kvalitet proizvodnih operacija. Apriso pruža jedino rješenje za upravljanje proizvodnim operacijama koje funkcioniše kao tehnološka platforma. Ova mogućnost vam dozvoljava da ugradite svoju najbolju praksu koja se odnosi na kvalitet i proizvodne procese tako objedinite procese, ljude, materijale i mašine u kontinuirani tok operacija u realnom vremenu.
 • Povezivanje mogućnosti praćenja i genealogije spaja elemente kao što su procesi, materijali, oprema, alati, rad i osobine snabdjevača pružajući sveobuhvatnu analizu uzroka problema i smanjujući izloženost potencijalnim reklamacijama.
 • Sposobnost zadržavanja i spriječavanja širenja problema pruža mogućnost da se izoluju propusti putem bilo koje kombinacije praćenih proizvodnih karakteristika, čime se ograničavaju neželjeni troškovi i smanjuje izloženost nestandardnim materijalima. 
 • Agilnost i usklađenost sa smjernicama koje se odnose na kvalitet vaše djelatnosti i korisničkih proizvoda, uključujući ISO TS-16949, APQP (Poboljšano planiranje kvaliteta proizvoda) i PPAP (Proces odobravanja kvaliteta proizvoda).

 Precizna proizvodnja poboljšava profitabilnost

Apriso rješenja za dobavljače prvog reda u automobilskoj industriji koriste proizvođači motornih vozila širom svijeta da bi zadovoljili zahtjeve složenih savremenih proizvoda i zadržali visoke standarde kvaliteta.
 • Sinhronizujte signale za potražnju vaših klijenata uključujući nabavku JIT (Just-in time = pravovremeno, na vrijeme), sekvencijalnu JIT nabavku,  dodjeljivanje materijala / dopunu, potprocese i  završne procese, upravljanje kontejnerima i distribuciju gotovih proizvoda tako da podstiču smanjenje troškova, veći kapacitet i profit.
 • Ispravljanje grešaka tokom proizvodnje, statističko upravljanje procesom i nadgledanje kontrolnih granica eliminiše škart i naknadne popravke dok istovremeno maksimalno povećava produktivnost.
 • Utičite da snizite troškove inventara, smanjite penale zbog greške (PPM defect), i povećate rezultate sa brzom, globalnom primjenom Apriso Lean proizvodnog sistema.

“Impresionirani smo Apriso-vim poznavanjem automobilske industrije i sposobnošću da efikasno obezbijede sistem operacija sa vidljivošću u realnom vremenu kroz cijeli naš globalni sistem lanca snabdijevanja.“  IT Menadžer, AGC Automotive Europe

“U radu sa Apriso timom za implementaciju, identifikovali smo najbolju praksu i to smo uključili u Core profile, (Osnovni profil) kako bismo to primjenili kroz cijelo preduzeće.   Competence Centers Director, Saint-Gobain Sekurit

Sveobuhvatno upravljanje životnim ciklusom proizvoda

 

Apriso industrijska rješenja za dobavljače prvog reda nudi sveobuhvatni pristup kojim se podržava upravljanje životnim ciklusom proizvoda – od Uvođenja novog proizvoda (NPI) do kraja ciklusa. Napredni proces vizualizacije od početka do kraja i mogućnosti izvršenja omogućavaju stalno unapređenje tokom trajanja ugovora o snabdijevanju sa ciljem da se smanje troškovi a održe profitne marže.

 • Uspostavite Centar izvrsnosti  kao biblioteku sa primjerima procesa iz najbolje prakse koji se mogu primjeniti na više lokacija obezbjeđujući konzistentnost procesa i precizno praćenje i izvještavanje o globalnim performansama.
 • Ubrzajte Uvođenje novog proizvoda (NPI) uz podršku izmjenama u proizvodnji (Engineering Change Orders)  sa standardnim integracijama u sva značajna ERP i PLM  rješenja.

 Globalna  platforma koja podržava rast tržišta u nastajanju

Apriso aplikacije za globalnu proizvodnju pružaju rješenje u vidu platforme za upravljanje proizvodnim operacijama. Koristite ovaj pristup da biste svoje najbolje procese primjenili za podršku strategijama širenja vaše kompanije na nova tržišta koja se trenutno brzo razvijaju kao što su Brazil, Rusija, Indija i Kina (BRIC). Ova strategija može da smanji vrijeme potrebno da razvijete vaš proizvod od koncepta do realizacije i od koncepta do željenog obima poslovanja na tržištima koja zahtijevaju operacije zajedničkog ulaganja a istovremeno vam omogućava da povećate inicijalni i cjelokupni kvalitet proizvoda kada radite sa novom i nekvalifikovanom radnom snagom.


 Jedno rješenje za diversifikovane proizvodne operacije 

Snabdijevači za automobilsku industriju predstavljaju raznolik industrijski segment koji obuhvata i proizvodnju komponenti i „sistemske“ operacije sklapanja diskretnim, masovnim i serijskim modelima proizvodnih procesa. Apriso je jedino rješenje za ostvarivanje proizvodnje koje može da podrži sve kombinacije proizvodnih modela uključujući hibridne operacije kao što su proizvodnja filtera za dizel čestice i litijum jonskih baterija.

 • Sveobuhvatni funkcionalni efekat Apriso aplikacija  koje imaju zajednički BPM okvir pomaže da se ostvari veća fleksibilnost putem unificiranog modela podataka kojim se upravlja  i kontinuirano poboljšava veliki broj različitih proizvodnih procesa i modela.
 • Lean logistika se može brzo primjeniti na globalne operacije da bi se brzo popravilo zadovoljstvo OEM korisnika i dramatično smanjili operativni troškovi.

 Podrška implementaciji od početka do kraja

DELMIA Apriso profesionalne usluge i globalna mrežu partnera isporučuju najviši nivo podrške koja se zasniva na širokom poznavanju industrije i iskustvu u proizvodnim operacijama. Ova kombinacija sposobnost i usluga osigurava da su Apriso rješenja primjenjena u skladu sa najvišim standardima kvaliteta. Zaposleni u Dessault Systemes mogu da nadopune kompetencije vašeg IT tima pružajući odgovarajući nivo analize zahtjeva, konfiguracije sistema, osiguranje kvaliteta, obuke i pomoći u početnoj fazi rada.

 “Apriso prijedlozi vrijednosti i funkcionalnosti se odlično komponuju sa većim proizvodnim inicijativama kao što su Lean i Six Sigma.”  Gartner


Spajanje svih komponenti


Kako se povećava složenost proizvoda i rastu mogućnosti za osvajanje novih tržišta, uspjeh snabdijevača u automobilskoj industriji zahtijeva partnerstvo sa provjerenim kompanijama koje mogu da na pravi način iskoriste dobra iskustva u ovoj oblasti i podrže fleksibilnost procesa. DELMIA Apriso rješenja za snabdjevače prvog reda pružaju vidljivost i kontrolu kroz sve proizvodne operacije i cijeli lanac snabdijevanja pružajući mogućnost za primjenu različitih strategija i  poboljšanje procesa na osnovu jednog rješenja.


 Poboljšajte efikasnost proizvodnje

 • Sinhronizujte mašine, materijale, operatere i procese na nivou poslovnog procesa da biste povećali i svoje proizvodne performanse i odziv korisnika.
 • Ubrzajte vrijeme potrebno za plasiranje proizvoda na tržište i postizanje željenog obima poslovanja primjenjujući primjere dobre prakse u procesima koji će se konzistentno primjenjivati kroz cijeli proizvodni sistem.
 • Omogućite strategije isporuke koji će funkcionisati JIT (Just-in time = pravovremeno, na vrijeme) i kao sekvencirani JIT u zavisnosti od potreba klijenata.

Obezbjedite kvalitet u cijeloj kompaniji

 • Identifikujte, zadržite i riješite se propusta u proizvodnoj mreži u roku od nekoliko sati a ne dana ili mjeseci.
 • Obezbjedite usaglašenost u odnosu na važeće standarde uključujući ISO TS-16949, APQP (Poboljšano planiranje kvaliteta proizvoda) i PPAP (Proces odobravanja kvaliteta proizvoda).
 • Smanjite vrijeme koje je potrebno da se obezbjedi željeni obim proizvodnje na novim tržištima i osigurajte konzistentnost kvaliteta uz dokazane procese dobre prakse  poboljšane uputstvima za rad na maternjem jeziku baziranim na grafičkom korisničkom interfejsu (GUI).

Povećajte odziv

 • Ubrzajte vrijeme potrebno za uvođenje novog proizvoda (NPI) pomoću brzog i progresivnog osavremenjavanja procesa.
 • Pojednostavite sprovođenje tehničkih izmjena  u proizvodnji uz čvrstu povezanost sa PLM (Upravljanje životnim ciklusom proizvoda)
 • Uspostavite rad Centra za izvrsnost za bolju vidljivost uspješnih operacija i identifikaciju procesa najbolje prakse koje možete da prenesete na druge lokacije.

Delmia_Apriso

Apriso rješenja nude najveći mogući uticaj na vidljivost upravljanja – kroz cijelu kompaniju. Proizvodnja je optimizovana kroz sve aspekte proširenog lanca vrednosti uključujući kako vaše ljude, materijal, mašine i procese tako i one od vaših dobavljača. Prenoseći u realnom vremenu podatke, signale, upozorenja, ključne indikatore performansi (KPI) ili poslovnu inteligenciju od bilo koje tačke u mreži do bilo koje lokacije u svijetu, Apriso rješenja osnažuju proizvođače koji rade kao dobavljači prvog reda u automobilskoj industriji omogućujući im da brzo odgovore na promjene strategije, promjenjene uslove na tržištu ili neočekivane događaje.


 Stručnost u oblasti snabdijevanja automobilske industrije

Apriso rješenja pokreću rad vodećih proizvođača u automobilskoj industriji u svijetu. Naša kompanija ima ogromno iskustvo u podršci dobavljačima prvog reda da odgovore na stalne izmjene u dinamici tržišta održavajući visok nivo kvaliteta. Apriso rješenja za dobavljače prvog reda nude vidljivost u realnom vremenu i kontrolu svih proizvodnih operacija kao i lanca snabdijevanja da bi se poboljšala performanse proizvodnje, proizvodni procesi i kvalitet. Uz DELMIA Apriso tima za profesionalne usluge i mrežu partnera, Apriso rješenja mogu vam pomoći da smanjite ukupne troškove proizvodnje uz povećanje fleksibilnosti i profitabilnosti.


Kontaktirajte nas za više informacija o rješenju DELMIA Apriso