CADCAM Group proglašena za jedinog Platinum partnera kompanije Dassault Systemes u regionu

CADCAM Group proglašena za jedinog Platinum partnera kompanije Dassault Systemes u regionu

Na tradicionalnoj Value Solutions konferenciji, sve članice CADCAM Grupe proglašene su Platinum partnerom kompanije Dassault Systemes i tako potvrdile svoju stručnost i efikasnost budući da su zadovoljile višestruke kriterijume i pokazatelje uspješnosti. Ova poslovna konferencija održana je od 21.1. do 24.1.2019. u Monte Karlu i okupila je sve partnere i zaposlene kompanije Dassault Systemes zadužene za evropski region, kako bi kroz prezentacije, radionice i neformalna druženja unaprijedili stručna znanja, proslavili uspjeh i razvili strategiju za 2019. godinu.


Kompanija Dassault Systemes prepoznaje potrebu za profesionalnim usavršavanjem i ekspertizom, potrebnim za uspješan nastup na tržištu, prodaju, implementaciju i podršku za svoja rješenja klijentima širom svijeta.

Imajući to u vidu, izgrađen je Program nagrada za partnere, koji prepoznaje i podržava investicije i napore svojih poslovnih partnera u cilju postizanja rezultata na više polja:
  • Efikasnost i ostvarene rezultate u prodaji
  • Kapacitet da razviju i unaprijede svoje vještine
  • Usklađivanje poslovnih strategija sa strategijom kompanije Dassault Systemes

Platinum status se dodjeljuje kao najviši status u okviru ovog programa. Dodjeljuje se partnerima koji imaju najviši nivo saradnje sa kompanijom Dassault Systemes po navedenim kriterijumima.

Osim svega navedenog, članice CADCAM Grupe su zaslužno proglašene Platinum partnerom prevashodno zbog stručnosti zasposlenih i kontinuiranog razvoja i usavršavanja u radu sa sofverskim rješenjima koja zastupamo. Ulaganje u znanje ljudi nam je najvažnije, jer brzina kojom se tehnologija u industriji menja zahteva konstantno učenje i prilagođavanje novim trendovima, čime lokalni tim održavamo jakim i spremni smo da idemo u korak i sa najzahtevnijim projektima, što nas već dugi niz godina izdavaja kao partnera kome se vjeruje.

CADCAM Grupa je, sticanjem ovog statusa postala jedini Platinum partner kompanije Dassault Systemes u regionu, odnosno Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.


Na internoj EUROMED sesiji, kojom je zaključena konferencija, CADCAM Grupi je dodeljeno i priznanje za najbolji Social marketing tokom 2018. godine u EuroMed regionu čime smo potvrdili da se trud i zalaganje uvijek prepoznaju i svakako daju rezultate.


CADCAM Grupa nagrada za marketing


Sve članice CADCAM Grupe su ovlaštene za održavanje kurseva za programska rješenja CATIA, SIMULIA, ENOVIA, DELMIA i sveobuhvatnu poslovnu platformu 3DEXPERIENCE.


CATIA V5 obuka


Certifikovani partneri za PLM edukaciju pružaju ekspertsku pomoć pri sticanju vještina za najnovija PLM rješenja kompanije Dassault Systemes. Certifikovani instruktori mogu držati obuke u učionici prilagođenoj potrebama polaznika, na online platformi ili kombinovati oba pristupa učenju. Certifikovani partneri nude širok spektar usluga koje omogućavaju sveobuhvatnu obuku.


CADCAM Data sertifikovani partner


Takođe, sve članice CADCAM Grupe u sklopu svog Obrazovnog centra su ovlaštene za organizaciju polaganja za Dassault Systemes CATIA, SIMULIA i 3DEXPERIENCE certifikate, koji su priznati širom svijeta.


Razlozi za posjedovanje nekog od postojećih certifikata su brojni, a među najvažnijima su:
  • Posjedovanje certifikata kompanije Dassault Systemes vodi ka novim poslovnim prilikama;
  • Certifikat je zvanična potvrda vaših znanja i vještina;
  • Povećava šanse za zaposlenje u industrijama koje koriste navedena softverska rješenja, pozicionirajući vas za ljestvicu više

Osim što smo jedini Platinum partner kompanije Dassault Systemes u regionu i jedini ovlašteni za sprovođenje certifikacionog postupka, istaknuti smo i kao partner koji posjeduje potrebna stručna znanja za uspješnu implementaciju softverskih rješenja iz portfolia kompanije Dassault Systemes.