Kompanija Dassault Systemes, čiji je CADCAM Data zastupnik, imenovana za glavnog dobavljača PSA Grupe u procesu digitalne transformacije

Kompanija Dassault Systemes, čiji je CADCAM Data zastupnik, imenovana za glavnog dobavljača PSA Grupe u procesu digitalne transformacije

Sadržaj je u pripremi.