Prilagodite se i uskladite na profitabilan način sa novim proizvodnim modelima - DELMIA Apriso Vazduhoplovna i odbrambena industrija

Prilagodite se i uskladite na profitabilan način sa novim proizvodnim modelima - DELMIA Apriso Vazduhoplovna i odbrambena industrija

Proizvođači iz oblasti avio i vojne industrije sve više su pod pritiskom da se prilagode tržišnim i državnim regulativima, a da istovremeno poboljšaju profitabilnost uprkos povećanoj složenosti lanca snabdijevanja. Potrebna su vam rješenja koja pružaju sveobuhvatnu mogućnost praćenja komponenti i procesa, genealogije i upravljanje ostvarenom vrijednošću (Earned Value Management)


DELMIA Apriso rješenja za avio i vojnu industriju pomažu vam da odgovorite na ove složene izazove tako što vam nude unificirano rješenje koje poboljšava efikasnost i fleksibilnost. Poboljšajte istovremeno svoju efikasnost, usklađenost sa zahtjevima, kvalitet i spremnost da odgovorite na nove zahtjeve sa Apriso rješenjem koje poboljšava efikasnost u radu, smanjuje troškove koje postavljaju usklađenost sa zahtjevima i visoki kvalitet, poboljšajte zadovoljstvo kupaca i smanjite troškove koji su povezani sa logistikom zasnovanom na performansama. DELMIA Apriso Profesional Services tim i njihova mreža saradnika omogućavaju proizvođačima iz avio i vojne industrije da uspješno integrišu dizajn, proizvodnju i kontinuiranu podršku kroz prošireni lanac snabdijevanja.


Obezbjedite saradnju na proizvodu tokom cijelog lanca snabdijevanja

Proizvođači upravljaju velikim brojem dokumenata sa nacrtima i detaljima proizvodnje za vrlo raznolike programe. Dizajn baziran na modelu podrazumijeva da svi procesi i sastavnica budu uključeni u centralizovano PLM rješenje upravljanja životnim ciklusom proizvoda. Ipak mnogi vodeći proizvođači odlučuju da iskoriste svoje postojeće potencijale i iskoriste prednosti najboljih tehnologija u pojedinim kategorijama. Ova strategija se može implementirati koristeći Apriso rješenja koja olakšavaju saradnju u proizvodnji i dizajnu kroz sve vaše procese i prošireni lanac snabdijevanja.


 • Sinhronizujte podatke koji se odnose na procese, proizvode, kvalitet i resurse zajedno sa 2D/3D instrukcijama za rad na svim proizvodnim lokacijama.
 • Obezbjedite korak po korak instrukcije za proizvodnju i rad radnicima u svim proizvodnim radionicama

Brzo prilagođavanje uz procesno bazirana rješenja

DELMIA Apriso rješenja  pružaju proizvođačima vazduhoplovne industrije okvir za upravljanje poslovnim procesima (Business Process Management - BPM) za globalno upravljanje proizvodnim operacijama (Manufacturing Operations Management - MOM). To znači da svaka Apriso aplikacija ima zajednički unificirani model podataka koji omogućava bolje reagovanje na promjene – u različitim funkcijama i lokacijama. Definišite na najbrži način i konstantno poboljšavajte procese koji se, između ostalog, odnose na proizvodnju, kvalitet, inventar i održavanje koristeći Apriso rješenje:


 • Primjenite standardizovano rješenje, definišući i koristeći najbolju svjetsku praksu uz istovremeno prilagođavanje specifičnim lokalnim zahtjevima.
 • Prilagodite se brzo novim zahtjevima koje nameću dizajn, lanac snabdijevanja, proizvodnja, partneri i kupci uz istovremeno poboljšanje kvaliteta operacija.
 • Održavajte odgovarajući stepen upravljanja i kontrole jer su procesi jednostavno osavremenjeni i brzo reaguju na promjene.

A&D DELMIA Apriso


 Zašto Apriso?

 • Iskoristite prednosti provjerene i široko rasprostranjene upotrebe u oblasti vazduhoplovne industrije za optimalnu efikasnost i agilnost u odnosu na promjenljive uslove tržišta
 • Pređite na operacije dizajna, proizvodnje izvještavanja i upravljanja koje funkcionišu elektronski, a ne na papiru
 • Iskoristite prednosti rješenja koja se zasnivaju na procesima i fleksibilnim upravljačkim operacijama kako biste integrisali PLM i ERP sisteme za maksimalnu efikasnost u proizvodnim pogonima.
 • Koristite Apriso rješenja u usaglašavanju sa regulativima kao što su ITAR i evolutivni propisi kao što su AS 9100 Rev C
 • Prilagodite se brzo da biste iskoristili prednosti novih tehnologija sa agilnom platformom za proizvodnju

Rješenje za proizvodne operacije vrhunskog kvaliteta

Dassault Systèmes – kroz DELMIA Apriso ponudu – je jedina kompanija koja može da ponudi rješenje bazirano na procesima za upravljanje globalnim proizvodnim operacijama, rješenje koje vam omogućava da pratite, upravljate i kontrolišete sve elemente proizvodnih operacija kako u vašoj kompaniji tako i kroz cijelu mrežu snabdijevanja vašeg proizvoda. Apriso dodatno proširuje vrijednost  ERP, PLM i drugih poslovnih sistema tako što zatvara krug između nacrta, planiranja i realizacije. Uspostavljajući koheziju u strukturi kroz koju se razmjenjuju i poboljšavaju procesi, Apriso nudi rješenja koja najbolje zadovoljavaju potrebe globalnih proizvođača kroz sve njihove proizvodne operacije i proširenu mrežu snabdijevanja. Apriso rješenja obezbjeđuju preglednost i kontrolu kojima se proaktivno otkrivaju potencijalni prekidi koje bi mogli da remete proizvodne operacije tako da vaš proces može da funkcioniše još efikasnije i da pravovremeno odgovori na potencijalne promjene. Apriso možete da implementirate individualno ili kao potpuno rješenje za avio i vojnu industriju.


A&D DELMIA Apriso_1


Upravljate promjenama u konfiguraciji

Kompanije iz sektora avio i vojne industrije moraju konstantno da usklađuju svoju proizvodnu saradnju na nivou inicijalnog dizajna sistema i porudžbine koje su rezultat napora za poboljšanje proizvoda sa regulativom koja prati proizvod od početka do kraja životnog ciklusa. Obezbjeđivanje tačne dokumentacije koje se odnosi na izvedeno stanje i održavano stanje predstavlja stalni izazov.


 • Koristite elektronsku formu proizvodnje (bez papira) da ostvarite značajna poboljšanja u ciklusu između „razvoja, proizvodnje, poboljšanja i MRO“
 • Iskoristite preciznost informacija iz sistema ERP i PLM u procesu realizacije da biste pojednostavili proizvodnju u svojim pogonima.
 • Sinhronizujte promjene u konfiguraciji za sve snabdjevače ključnim komponentama.
 • Obezbjedite da se proizvodi izrađuju u skladu sa trenutnim zahtjevima dizajna

Smanjite nesigurnost u lancu snabdijevanja

Vazduhoplovna i odbrambena industrija idu u pravcu manjeg broja velikih integrisanih programa koji imaju u ugovorima stroge kriterijume za kvalitet performansi i usluga tako da upravljanje dizajnom, izvorima, inovacijama i proizvodnjom koji objedinjuju više lanaca snabdijevanja predstavlja sve veći izazov.


 • Poboljšajte preglednost i pratite tok od početnog snabdjevača do finalnog proizvoda
 • Obezbjedite kvalitetnu realizaciju koja osigurava da standardi odgovaraju specifikacijama
 • Obezbjedite da komponente i inventar budu povezani sa konkretnim kupcima i programima.
 • Ostvarite sveobuhvatnu pokrivenost zahtjeva kvaliteta koristeći „povezanu sljedljivost“

„Apriso … podržava naše korištenje Lean i Six Sigma inicijativa, pojednostavljuje tehničku obuku, standardizuje izvještaje o radu i poboljšava kvalitet i efikasnost kroz sve elemente. Sada imamo totalnu preglednost Radova-u-toku u svakoj radionici. Imamo kompletno porijeklo svih dijelova i redoslijed serija“ - Rukovodilac informativnog sektora,Textron Systems

 „Sve aktivnosti se sada prate i bilježe da bi se pratili procesi projektovanja, proizvodnje i kontrole kvaliteta.“ - Projektni menadžer, MBDA


Ostvarite vidljivost svojih potencijala

Kompanijama koje se bave avio i vojnom proizvodnjom potrebna je vidljivost kako bi ostvarile svoje proizvodne potencijale i zadovoljile zahtjeve logistike zasnovane na performansama (Performace Based Logistics – PBL). Takođe potrebna im je precizna procjena troškova radne snage i materijala da bi mogli svoje prihode da sagledaju u okviru procesa Upravljanja ostvarenom vrijednošću (Earned Value Management - EVM).

 • Podržite proces upravljanja stečenom vrijednošću koristeći Vrijeme & Rad da biste pratili specifične radne zadatke povezane sa predmetom isporuke
 • Ostvarite veću preciznost podataka koji se odnose na troškove životnog ciklusa proizvoda/sistema
 • Pratite parametre kvaliteta koristeći „povezanu sljedljivost“

Zadržite znanje u kompaniji

Većina kompanija u avio i vojnoj industriji ima problema da zadrži nivo znanja u svojoj kompaniji kada radna snaga počne da stari. Iako ovaj dio ljudstva svakako posjeduje značajna znanja iz svoje oblasti, veliki dio toga se nalazi zapisano na papiru ili nije uopšte dokumentovano.

 • Zadržite i primjenite najbolja rješenja iz svoje prakse u skladu sa željenim performansama u proizvodnji
 • Proširite dobra rješenja na druge sfere poslovanja i omogućite unutrašnji i spoljašnji sistem povratnih informacija.

 


Zadovoljite kriterijume regulatornih tijela

Za kompanije iz sfere avio i vojne industrije usaglašenost sa zahtjevima regulatornih agencija na nacionalnom i regionalnom nivou je od presudnog značaja. Pored toga, sve više se posvećuje pažnja čuvanju intelektualne svojine da bi se zadržala tehnološka prednost kao i da se ograniči pristup informacijama u skladu sa zahtjevima nacionalne bezbjednosti:

 • Podržite kontrolu i zahtjeve izvještavanja
 • Podržite zahtjeve koji se uvode u praksu
 • Podržite kvalitet dok istovremeno elektronski čuvate proizvodne podatke neophodne za ispunjenje ovih zahtjeva
 • Ubrzajte sposobnosti povlačenja i zadržavanja problematičnih proizvoda koristeći mogućnost praćenja njihovog porjekla
 • Pristupite informacijama potrebnim za svakodnevne operacije kao i neočekivane probleme koristeći jedinstvenu bazu podataka.
 • Automatizujte procese odobravanja i puštanja proizvoda u okviru kompanije i sa kupcima

Podrška implementaciji od početka do kraja

DELMIA Apriso profesionalne usluge i globalna mrežu partnera isporučuju najviši nivo podrške koja se zasniva na širokom poznavanju industrije i iskustvu u proizvodnim operacijama. Ova kombinacija sposobnost i usluga osigurava da su Apriso rješenja primjenjena u skladu sa najvišim standardima kvaliteta. Zaposleni u Dassault Systemes i CADCAM Data mogu da nadopune kompetencije vašeg IT tima pružajući odgovarajući nivo analize zahtjeva, konfiguracije sistema, osiguranje kvaliteta, obuke i pomoći u početnoj fazi rada.

 


„Mi smo tražili rješenje koje je napredno, sveobuhvatno i koje bi nam pomoglo da integrišemo najbolju praksu u oblasti proizvodnje, kvaliteta i mogućnosti praćenja u okviru naše cjelokupne organizacije i lanca snabdijevanja a koje bi podržalo naš aktuelni plan razvoja. Zadovoljni smo primjenom Aprisa jer naša proizvodnja sada koristi nove kompozitne strukture i materijale u naprednom dizajnu aviona.“ Predsjednik, HITCO, Dobavljač avio i vojne industrije


Spajanje svih bitnih elemenata

Sa povećanim pritiskom da se zadovolje zahtjevi i smanje troškovi, uspjeh u avio i vojnoj industriji zahteva partnerstvo sa provjerenom kompanijom koja je sposobna da pruži rješenje koje će osigurati preglednost i kontrolu. Proizvođači moraju poboljšati svoju efikasnost, usklađenost sa standardima, visok kvalitet i brzinu reagovanja. DELMIA Apriso rješenja za avio i vojnu industriju primjenjuju najbolju praksu, omogućavaju praćenje dijelova i procesa i njihovog porijekla i preglednost u praćenju stečene vrijednosti.


Pospiješite proizvodnju bez papira i poboljšajte efikasnost

 • Sinhronizujte podatke koji se odnose na procese, proizvode, kvalitet i resurse sa instrukcijama za rad za sve programe, regionalne i globalne proizvodne lokalitete.
 • Isporučite detaljnu,  korak-po-korak  upravljanu proizvodnju i instrukcije za rad vašim radnicima u proizvodnim halama.
 • Pospješite elektronski baziranu proizvodnju (bez papira) koja podržava ERP, PLM i MES
 • Povećajte preciznost informacija iz ERP i PLM sistema do tačke realizacije

Osigurajte visok nivo kvaliteta

 • Podržite usaglašenost sa zahtjevima koje propisuju regulatorna tijela
 • Sinhronizujte promjene u konfiguraciji koje nastaju u proizvodnji
 • Ostvarite preglednost od snabdjevača do proizvođača da biste obezbijedili da komponente i inventar mogu da se povežu sa pojedinačnim kupcima i programima.
 • Ubrzajte sposobnosti povlačenja i zadržavanja problematičnih proizvoda koristeći mogućnost praćenja njihovog porijekla

 


Kontrolišite troškove

 • Obezbjedite preciznije podatke koji se odnose na troškovnu strukturu životnog ciklusa proizvoda/sistema u PBL ugovorima i drugim programima koji se odnose na kupce.
 • Podržite proces upravljanja stečenom vrednošću koristeći Vreme & Rad da biste pratili specifične radne zadatke povezane sa predmetom isporuke
 • Povežite probleme sa kvalitetom sa njihovim uzrocima koristeći „povezanu sljedljivost“

 


A&D DELMIA Apriso_2

Apriso rešenja nude najširu moguću osnovu za preglednost upravljanja – kroz cijelu vašu kompaniju. Sve performanse su optimizovane u svim aspektima proširenog lanca vrijednosti uključujući ljude, materijal, mašine i procese – i vaše i vaših dobavljača. Prenošenjem podataka u realnom vremenu, signala, upozorenja, indikatora ključnih performansi (KPI), ili poslovne inteligencije sa bilo koje pozicije u mreži do bilo kod mjesta u svijetu, Apriso rješenja osnažuju svjetske proizvođače u avio i vojnoj industriji da brzo reaguju na promjene strategije, promjene tržišta i neočekivane događaje.


Stručnost u vazduhoplovnoj i odbrambenoj industriji
DELMIA Apriso rješenja pokreću operacije vodećih svjetskih proizvođača u ovoj grani industrije širom svijeta. Kompanija ima veliko iskustvo u radu koji pomaže proizvođačima u avio i vojnoj industriji da poboljšaju svoju efikasnost, odgovore na promjene i održe visok kvalitet uz istovremenu kontrolu troškova.

 Apriso rješenja za avio i vojnu industriju nude preglednost u realnom vremenu i kontrolu svih proizvodnih operacija i lanca snabdjevanja koja će poboljšati proizvodne performanse, osigurati saradnju u procesu proizvodnje, i zadržati visok nivo kvaliteta. Uz DELMIA Apriso tim za profesionalne usluge i mrežu partnera, Apriso rješenja mogu vam pomoći da povećate efikasnost, smanjite troškove održanja kvaliteta i usaglašenosti i smanjite troškove povezane sa logistističkim ugovorima baziranim na performansama.


Kontaktirajte naš stručni tim za više informacija o ovom industrijskom rješenju