DELMIA Robotics

DELMIA Robotics

Potrebu za češćim usvajanjem inovacija i unapređivanjem proizvoda diktira tržište koje se svakim danom sve više mjenja i postaje zahtjevnije. Kompanije sada moraju da pored bržeg razvoja svojih proizvoda, iste u veoma kratkom vremenskom roku prezentuju i plasiraju na tržište. Takvo okruženje je sve veći izazov inženjerima i programerima, koji moraju zajedničkim radom da se brzo prilagode tržišnim promjenama. Kompanijama su zbog toga neophodna različita softverska rješenja, koja im omogućavaju plasman proizvoda na tržište u veoma kratkom vremenskom periodu.

Zbog kompleksnosti cijele problematike usvajanja novih proizvoda i njihovog plasmana na tržište, izmjenama su najviše izložene automatizovane proizvodne linije kompanija, gde je zajednički rad inženjera i programera od ključne važnosti. Kompanija Dassault Systèmes je razvila proizvod DELMIA, koji omogućava off-line programiranje, podešavanje i simulaciju industrijskih robota unutar proizvodnih linija.


Zahtijevi koje automatizovane proizvodne linije danas treba da zadovolje, pored velike preciznosti izrade djelova, su:
- fleksibilnost njihove izmjene ili nadogradnje zbog učestale izmjene samog proizvoda,
- brzi pokreti, kako bi se vrijeme prinošenja djelova proizvoda uštedilo,
- kao i pouzdanost njihovog rada sa što je moguće manjim šansama za stvaranje greške, koja bi prouzrokovala škart.

Upravo, softver DELMIA nudi prilagodljivo, fleksibilno i jednostavno rješenje za definisanje pokreta robota proizvodnih linija, određivanje njihovih položaja unutar proizvodne linije, programiranje i na kraju simulaciju čitavog radnog okruženja i toka izrade proizvoda.


DELMIA_Robotics


DELMIA softversko rješenje kompanije Dassault Systèmes omogućava inženjerima i programerima integrisano rješenje za simulaciju i off-line programiranje industrijskih robota stvaranjem virtualnih proizvodnih postrojenja fabrike. Modeliranje proizvoda na željeni način i modeliranje tačno onih proizvodnih operacija koje želimo da koristimo prilikom izrade proizvoda u realnom svjetu, štedi mnogo resursa i vremena kompanijama. Ukoliko podesimo sve parametre unutar DELMIA interfejsa i isprogramiramo sve industrijske robote unutar virtualne proizvodne linije, na vrlo jednostavan način ćemo sve podatke prenijeti na industrijske linije, što značajno povećava prihode, uštedom vremena izmjena industrijskih procesa i linija, odnosno, vremena od realizacije procesa izrade novog proizvoda, preko procesa osposobljavanja industrijskih linija za proizvodnju novog proizvoda, nakon toga podešavanja svih parametara industrijskih robota na proizvodnoj liniji i puštanja u rad čitavog sistema, do konačnog plasmana proizvoda na tržište.

Sada je to mnogo jednostavnije, jer se u softveru DELMIA paralelno sa proizvodnjom trenutnih proizvoda, vrše sva podešavanja u virtualnoj realnosti za proizvodne procese novih proizvoda. Takođe, mogu se izvršiti analize mogućnosti pojavljivanja greške, kao i njihovo otklanjanje ili smanjivanje mogućnosti za njihovo pojavljivanje unutar softvera, prije nego što se program pusti u rad u realnom okruženju. Na taj način obezbeđuje se jedan vid sigurnosti da neće doći do neočekivanih prekida proizvodnje, a ujedno i finansijskih gubitaka.

Pored mogućnosti koje pruža softver DELMIA za predviđanje i otklanjanje grešaka tokom proizvodnih procesa, softver takođe omogućava programerima i inženjerima da zajedničkim radom maksimalno unaprijede iskorištenost svih industrijskih robota, time što će uskladiti trajanje svih procesa i dovesti do najmanjeg mogućeg trajanja praznog hoda između različitih operacija, odnosno prenošenja predmeta obrade od jednog do drugog robota.


DELMIA_Robotics_2


Gledajući na duži vremenski period, ukoliko kompanija posjeduje podatke o proizvodnim linijama, vremenu izrade proizvoda, utrošenom materijalu i potrebnim finansijama, a uz to i mogućnost analize pojavljivanja i otklanjanja greške, analitičkim putem je moguće zajedno sa tokovima tržišta predvidjeti i razvojni put kompanije. Sve te mogućnosti ostvaruju se upravo uz pomoć softverskog rješenja koje je razvila kompanija Dassault Systèmes – DELMIA.


Spojivši tri dijela koji čine i utiču na tok životnog ciklusa proizvoda, odnosno sam krajnji proizvod, procese proizvodnje i resurse koji su potrebni za izradu proizvoda, DELMIA softversko rješenje nudi:
- virtualno planiranje i analizu makro proizvodnih procesa (planiranje prostora proizvodnog pogona, planiranje vremena izrade, optimizaciju procesa i resursa, ocjenjivanje proizvoda, analizu svih troškova i optimizaciju proizvodnih linija);
- virtualno planiranje mikro procesa izrade (proizvodnja i održavanje mašina i alata, linija montaže, detaljno planiranje rasporeda unutar svakog djela proizvodne linije, proizvodne operacije mašina, performanse radne snage i interaktivnosti među različitim činiocima proizvodnog pogona);
- planiranje resursa i simulacije (simulacija proizvodnog toka fabrike, simulacija pokreta svakog industrijskog robota, off-line programiranje industrijskog robota, programiranje numerički kontrolisanih mašina, analiza ergonomije radnog okruženja, analiza svakog djela proizvodnog postrojenja).Softversko rješenje DELMIA unapređuje i pojednostavljuje upravljanje proizvodnim linijama jedne kompanije, time što inženjerima i programerima stvara platformu na kojoj zajedno i istovremeno mogu razvijati proizvodne pogone kompanija. Ova platforma omogućava značajno skraćenje vremena proizvodnje, smanjuje vjerovatnost pojave greške unutar proizvodnih linija i time značajno štedi finansijske resurse kompanija, skraćuje vrijeme izrade proizvoda, tako da krajnji korisnici budu zadovoljni kvalitetom i cijenom proizvoda. Razvojem ovakvih softverskih rješenja, može se pretpostaviti da će kompanije svoje proizvodne pogone unapređivati znatno brže i efikasnije, a programeri i inženjeri će se sve više baviti problematikom skraćenja vremena proizvodnje.
Za više informacija o rješenju DELMIA Robotics kontaktirajte stručni tim CADCAM Solutions