Fleksibilnost, konkurentnost i profit pri osvajanju globalnog tržišta auto industrije

Fleksibilnost, konkurentnost i profit pri osvajanju globalnog tržišta auto industrije
Automobilska industrija, kao jedna od vodećih industrija svijeta, u velikoj mjeri diktira tempo razvoja svih industrije i uvođenja inovacija u tehnološke procese. Osvajanje globalnog tržišta i brz odgovor na zahtjeve kupaca predstavlja jedan od primarnih ciljeva ne samo auto kompanija, već i njihovih kooperanata i svih učesnika u dobavljačkom i logističkom lancu. Fleksibilnost i mogućnost unapređenja procesa u što kraćem vremenskom intervalu, uz ekonomsku isplativost donjeće prednost u odnosu na konkurente. Dobavljači, kao jedan od ključnih elemenata u proizvodnom ciklusu, svoje sisteme i radno okruženje moraju prilagoditi potrebama tržišta. Kako bi to uspjeli neophodno je pratiti trendove i unaprijeđivati proces primjenom savremenih sistema.
Industrija 4.0 predstavlja integraciju savremenih informacionih sistema i tehnologija s fizičkom proizvodnjom i procesima, što omogućava razvoj novih tržišta i modela. Kako bi dobavljači bili konkurentni na tržištu i pratili dalje tokove razvoja, potpuna digitalizacija procesa predstavlja jedan od primarnih uslova. Potrebu za razvojem ovakvih sistema prije svega su izrazili zahtjevi iz oblasti auto industrije, koja mora efikasno da odgovori svim promjenama, posebno pri masovnoj proizvodnji.
Za razvoj metoda i softvera, koji pružaju podršku pri unaprijeđenju ovih sistema, učešće inženjera i ekonomista kroz istraživačke i razvojne projekte predstavlja jedan od važnih faktora. Razni alati, metode, analize, baze podataka i sistemi sastavni su dio jednog integrisanog sistema u svojstvu unaprjeđenja procesa. Svi prethodno navedeni elementi prikazani kroz softverska rješenja znatno olakšavaju cjelokupan proces, štede vrijeme, smanjuju nepotrebne troškove i maksimalno podižu produktivnost. Softverska rješenja objedinjena zajedničkom platformom predstavljaju jedno od najvećih dostignuća razvojnih centara i savremene industrije, a dosadašnji rezultati ocjenjeni su najvišim ocjenama. Platforma 3DEXPERIENCE® razvijena od strane „Dassault Systèmes“ predstavlja jedno od takvih rješenja.

Dobavljači auto industrije, delovi, oprema i komponente

Faktori koji u najvećoj mjeri diktiraju poslovanje i pozicioniraju kompaniju na tržištu su kvalitet proizvoda, vrijeme njegove proizvodnje i isporuke i cjena proizvoda, što 3DEXPERIENCE® platforma u potpunosti omogućava. Kompanije konstantno teže povećanju produktivnosti i kvaliteta, ali paralelno s time moraju ostati dovoljno fleksibilne, kako bi se prilagodile trenutnim promjenama koje diktira tržište. Dobavljači kao učesnici u velikom djelu procesa nabavke, treba da obezbijede vremenski tačnu isporuku robe, bez rizika da skraćenje vremena proizvodnje utiče na kvalitet.
Automatizovan proces, vještačka inteligencija i online komunikacija stvaraju digitalno okruženje u potpunosti prilagođeno proizvodnom procesu, što kao krajnji rezultat daje proizvod visokog kvaliteta, proizveden za najkraće moguće vrijeme uz maksimalnu uštedu resursa.Kako bi kompanije uspješno obezbijedile tržište i plasman svojih proizvoda, a dobavljači pravovremenu isporuku, neophodno je pratiti sve promjene i predvidjeti potencijalne pravce daljeg razvoja. Na ovaj način se pravovremeno usklađuje plasman robe prilagođen tržištu, dok je konkurencija još uvijek u prepoznavanju novih tržišnih prilika. Ovim se postiže prednost u odnosu na konkurenciju i osvaja tržište. Dobavljači koji žele da opstanu na tržištu, kao i oni koji žele da prošire svoje poslovanje i otvore nova tržišta, svoje procese moraju unaprijediti implemenentacijom softvera koji su prilagođeni datim operacijama.
Prioriteti savremene industrije jesu razvoj i usavršavanje postojećih aplikacija i softverskih rješenja za planiranje i organizaciju proizvodnje. Platforma 3DEXPERIENCE omogućava proizvođačima svih sektora potpunu automatizaciju proizvodnje, koja se bazira na potražnji sirovina, skraćenju vremena proizvodnje, smanjenju troškova proizvodnje i povećanju produktivnosti.
Usklađivanjem prethodno navedenih zahtjeva postiže se bolja kontrola procesa, veći kvalitet proizvoda i fleksibilnost sistema. Ispunjavanjem ovih zahtjeva znatno se smanjuju rizici potencijalnih neuspjeha i lakše predviđaju tržišne prilike. Kupac kao krajnji korisnik, dugoročno ostaje opredjeljen za upotrebu proizvoda. Zadovoljstvo krajnjeg korisnika jedan je od najvažnijih faktora za širenje tržišta i predstavlja najbolji vid reklame.
Dobavljači koji svoje procese unaprijede i prilagode ovim zahtjevima, postignu visok nivo produktivnosti, kvaliteta i pouzdanosti proizvoda, sigurno će, ne samo opstati već i proširiti svoje poslovanje. Pouzdan dobavljač daje sigurnost i predstavlja oslonac za dalji razvoj auto industrije u cjelini.