Kako se vazduhoplovni lanac nabave priprema za “New Normal”

Kako se vazduhoplovni lanac nabave priprema za “New Normal”

Live e-seminar : 23 Juli 2020 | 10:00 AM

U sektoru vazduhoplovstva i odbrane programi postaju sve složeniji, tenderi su sve komplikovaniji i prioriteti klijenata se mijenjaju. Potreba za inovativnim tehnologijama, poput kompozita aviona koji štede gorivo, i dalje raste.

Na ovom e-seminaru, koji će biti održan od strane naših stručnjaka za vazduhoplovstvo i odbranu otkrit ćete kako kompanije iz A&D sektora razvijaju efikasnije metode za poboljšanje saradnje između dizajna i proizvodnje.

Pridružite se e-seminaru da biste otkrili kako:

• Male i srednje kompanije kao dobavljači za sektor vazduhoplovstva i odbrane, sada mogu ubrzati isporuku od početnog koncepta do pune proizvodnje i do 50 posto.

• Prekinite silose između inženjerskog i proizvodnog odjela i poboljšajte saradnju zahvaljujući 3DEXPERIENCE platformi.

• Povezivanjem tačaka, 3DEXPERIENCE platforma smanjuje složenost razvijanja novih ponuda, saradnju tokom razvoja proizvoda i olakšava povećanje proizvodnje.

• Da bi se postigle veće marže uz mogućnost skraćivanja vremena potrebnog za dizajniranje; povećanje kvalitete jer su problemi rano otkriveni, smanjivanje broja dupliciranih dijelova i optimiziranja istih za proizvodnju.


Registrirajte se