MECODES na 3DEXPERIENCE platformi

MECODES na 3DEXPERIENCE platformi

U konvencionalnom pristupu projektovanja elektro-mehaničkih proizvoda ECAD i MCAD programska rješenja se koriste odvojeno, uz  veliki broj iteracija u svakom od alata. Kada se projekat završi odvojeno u svakom od programskih rješenja, proces projektovanja se nastavlja sve do zajedničke faze u kojoj ECAD i MCAD inženjeri usaglašavaju svoje modele, kako bi se izradio konačan 3D model elektromehaničkog proizvoda. Mehatronički pristup razvoju je sasvim drugačiji jer nema odvojenih faza, već se radi po modelu da ECAD i MCAD inženjeri međusobno sarađuju tokom cijelog procesa konstruisanja i razvoja proizvoda. Ovaj model saradnje podrazumjeva integrisanu mehatroničku saradnju između CAD alata, kako bi inženjeri mogli da rade izvan svoje matične oblasti.


MECODES - nova metodologija za mehatronički razvoj 

MECODES predstavlja jedinstveni paket MCAD i ECAD zajedničkih rješenja, koji uvodi novu metodologiju kroz saradnju više inženjerskih disciplina tokom cjelog procesa razvoja elektromehaničkog proizvoda. U cilju poboljšanja dizajna proizvoda, smanjena troškova i interdisciplinarnih inovacija, MECODES primjenjuje najnovije tehnologije, najnovije formate i protokole za međusobnu razmenu.
 

Zašto da koristite MECODES?

  • zbog poboljšanog kvaliteta dizajna,
  • zbog bržeg razvoja proizvoda i manjeg ponavljanja istih operacija,
  • zbog optimizovanih i skraćenih razvojnih ciklusa koji se ponavljaju,
  • zbog povećanja inotativnih proizvoda i procesa kroz komunikaciju,
  • zbog napredne proizvodne analize multidisciplinarnih rezultata u 3D prikazu,
  • zbog skraćenog vremena plasiranja proizvoda na tržište rješavanjem problema kroz online komunikaciju tokom cjelog procesa razvoja proizvoda,
  • brže plasiranje proizvoda na tržište što omogućava brži povraćaj uloženog kapitala.

MECODES za 3DEXPERIENCE platformu

Video: Saradnja CATIA 3DEXPERIENCE i Xpedition inženjera


CADCAM Grupa je razvila novu generaciju MECODES-a koji povezuje inženjere koji rade na inovativnoj platformi 3DEXPIRENCE i one koji rade sa poznatim programskim rješenjem PCB dizajn – Xpedition.

3DEXPIRENCE platforma objedinjuje razne brendove i rješenja kompanije Dassault SystemesCATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA, DYNAMOLA, ICEM, EXALEAD, NETVIBES, u jednu zajednički integrisanu platformu. Svi korisnici rade zajedno u jednom okruženju, koje je povezano sa jedinstvenom bazom podataka. Programska rješenja su integrisana u jedinstveno rješenje na osnovu informacija od strane korisnika i modela podataka o samom proizvodu.

Xpedition programsko rješenje obezbjeđuje integrisani razvoj od idejnog koncepta do pripreme proizvodnje. Sadrži alate za svaki od aspekata definicije i simulacije sistema za šematski unos, definisanje ograničenja, raspored elemenata, verifikaciju kao i pripremu podataka za sam proces proizvodnje.


Zahvaljujući MECODES rješenju sada možete da povežete softver CATIA  3DEXPIRENCE i Xpedition

Inženjeri mehaničkih i elektro disciplina, koji rade u softveru CATIA na 3DEXPRIRENCE platformi i Xpedition programskom rešenju mogu da vide ukupni rezultat zajedničkog razvoja mehanitroničkog proizvoda u 3D modelu, uključujući 2D električne ploče, raspored komponenti, rutera, zaslona i slično. ECAD i MCAD inženjeri mogu unakrsno da pregledaju podatke i modele svojih kolega.


Kontaktirajte nas za više informacija i testnu licencu