Osam razloga za poslovanje na "Cloud"-u

Osam razloga za poslovanje na

Poslovanje "na oblaku" (eng. On Cloud) u potpunosti mijenja način i primjenu kompjutera u industriji. Mogućnost i resursi kojima se raspolaže u svakom trenutku znatno proširiju mogućnosti upotrebe softvera. Pojavom "kompjuterskog oblaka" (eng. Cloud Computing), oblast tehnologije i principa poslovanja značajno je napredovala i podigla kvalitet razmjene podataka. Nezavisno od veličine kompanije, osnovne prednosti koje "poslovanje u oblaku" donosi su skraćenje vremena plasiranja proizvoda na tržište, niži troškovi proizvodnje i bolja razmjena podataka sa partnerima i kupcima.

Sprovedena studija "2017 Public Cloud Trends" koju je objavila Enterprise Strategy Group, kaže da će tržište usluga javnog "Cloud-a" biti povećano za 18%, što predstavlja 246,8 milijardi američkih dolara. Takav trend rasta potvrđuje činjenicu da popularne platforme razvijene od strane Amazon Web Services, Microsoft, Google i IBM postaju dostupne korisnicima i značajno olakšavaju saradnju i komunikaciju.


Pregled 8 razloga zašto su Cloud rješenja postala primarni izbor kompanija

Prvi razlog za poslovanje u oblaku


NEUTRALNOST:
Struktura javnog "Cloud-a" usklađena je sa većinom standardnih operativnih sistema.

To uključuje sisteme poput Android, Apple iOS, Microsoft Windows i Linux, te korisnicima pametnih telefona, tableta i računara pruža jednako iskustvo.

Razlog za prijeći na Cloud - 2,

APLIKACIJE I AŽURIRANJA:
Operateri koji pružaju "Cloud" usluge obezbjeđuju redovno ažuriranje hardvera i softvera. Ovaj način ažuriranja oslobađa kompanije skupih i dugotrajnih zaduženja na račun održavanja i nadogradnje softvera. Istovremeno, operateri pružaju potpunu zaštitu podataka kompanije i svim zaposlenim na raspolaganje stavljaju poslednje verzije dostupnih aplikacija. 

Zašto prijeći na cloud - razlog 3

SARADNJA:
"Cloud" tehnologije razmjenjuju podatke u realnom vremenu.

"Cloud" tehnologije omogućavaju brzu komunikaciju i saradnju između korisnika, partnera i klijenata sigurnih alata kao što su "instant" poruke, video i glasovne poruke, "chat" razgovori i elektronska pošta. Ažuriranjem i osvježavanjem podataka "Cloud-a", kompanije također daju korisnicima brz pristup posljednjim "update-ovanim" informacijama.

Zašto prijeći na Cloud - razlog 4

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA:
Kapitalne troškove pretvara u operativne

Da bi se serveri i skladišni centri postavili, koristili, konstantno održavali i unaprijeđivali na lokaciji korisnika, potrebno je izdvajanje značajnih novčanih sredstava. "Cloud" rješenje omogućava kompanijama konverziju kapitalnih troškova (eng. Capital Expenditure - CAPEX) u kontrolisane troškove poslovanja (eng. Operating Expense - OPEX). Kao primjer može se navesti Rackspace koji je primjenom "Cloud-a" uspio smanjiti troškove za 37% na nivou trogodišnjeg poslovanja.

Zašto prijeći na cloud - razlog 5

MOBILNOST
: Omogućava veliki izbor usluga svim korisnicima, bez obzira koji uređaj ili operativni sistem se koristi.

"Cloud" platforme imaju mogućnost podrške poslovnim aplikacijama i omogućavaju sveobuhvatno informisanje korisnika, nezavisno od uređaja ili operativnog sistema. Mobilni korisnici mogu pristupiti globalnom tržištu i pristupiti svježe ažuriranoj bazi podataka, što se smatra izuzetno važnim imajući u vidu da su aplikacije sve češće prilagođene direktno potrebama kupca. 
"Programsko rješenje koje koristi više zaposlenih na više uređaja je daleko jednostavnije održavati ukoliko se nalazi na Cloud-u.", ističe Ian Brown, analitičar firme Ovum Enterprise Services.

Zašto prijeći na cloud - razlog 6

SKALABILNOST:
Kapacitet najma prema stvarnoj potražnji i vrlo brza implementacija.

Kompanije sa "on-premise" IT sistemima moraju osigurati zadovoljavajuće tehničke karakteristike računara, bazu za pohranu podataka, kao i mrežni kapacitet radi perioda kada je potražnja veća, a to znači da je većina kapaciteta neiskorištena veći dio vremena.
Cloud platforme omogućuju kompanijama iznajmljivanje kapaciteta prema stvarnoj potražnji i gotovo trenutnu implementaciju.”, kaže Brown. “Može se osigurati više virtualnih računara i mjesta za pohranu putem samouslužnog portala Cloud platforme ukoliko je potrebno dodati nove korisnike ili unaprijediti poslovanje.” 

Zašto prijeći na Cloud - razlog 7

SIGURNOST:
Veći stepen zaštite u odnosu na „on-premise“ tehnologiju.

Većina kompanija je sigurna da se kroz pružanje usluga na "Cloud-u" može omogućiti najviši stepen zaštite. Iako je ovlaštenim korisnicima omogućen pristup podacima na "Cloud-u", gdje god se nalazili u datom trenutku, intelektualno vlasništvo ostaje zaštićeno i zabranjeno je skidanje i kopiranje podataka. Izvještaj Intel Security i McAfee-a iz 2017. godine ukazuje kako 85% firmi svoje podatke čuva na "Cloud" platformi.

Zašto prijeći na Cloud - razlog 8

JEDNOSTAVNOST:
Dobro postavljeni standardi i najbolje prakse

Snažna IT arhitektura koja je razvijena od strane velikih kompanija koje se bave pružanjem "Cloud" usluga, kao prednost koristi dobro postavljene standarde i najbolje prakse, pružajući uslugu koja može imati višestruku namjenu. Kompanijama je tako olakšano ažuriranje i isporuka „svježih“ podataka krajnjim korisnicima.

Zajednička saradnja između industrija, kompanija, pojedinaca i uređaja koji omogućavaju "Cloud" tehnologiju podstiče sve veći broj kompanija da prepozna važnost i ulogu "Cloud" tehnologija. Kao rezultat toga, kompanije širom svjeta sve više koriste prednosti poslovanja na "Cloud-u" koje omogućava kreiranje pametnih usluga.


Za više informacija o Cloud rješenjima kontaktirajte stručni tim CADCAM Solutions