Uspješno završen 1. Mentor seminar na FER-u

Uspješno završen 1. Mentor seminar na FER-u
U maju 2017. godine 13 studenata diplomskih studija FER-a uspješno je završilo vještinu "Projektovanje i simulacija elektronskih uređaja korišćenjem programskih paketa Mentor Graphics“.  Uvođenje vještine na Fakultet Elektrotehnike i računarstva u Zagrebu rezultat je višegodišnje saradnje CADCAM Grupe i fakulteta. Cilj vještine je upoznati studente s postupkom projektovanja elektroničkih uređaja korištenjem Mentor Graphics PADS Professional i HyperLynx programskih rješenja.
Studenti koji su uspješno završili vještinu, stekli su poseban certifikat CADCAM Grupe koji potvrđuje da su savladali osnovne vještine rada u Mentor Graphics programskim rješenjima. Tokom predavanja i praktičnih vježbi studenti su savladali izradu električne šeme, izradu biblioteke komponenata, projektovanje štampanih veza, analogne simulacije, integritet signala, stabilnost napona i toplotne simulacije elektronskih uređaja. Stečena teoretska i praktična znanja studentima otvaraju nove mogućnosti na tržištu rada.

Dodjela certifikata studentima FER-a