Virtualna realnost na CAD programskim rješenjima

Virtualna realnost na CAD programskim rješenjima

Virtualna realnost, VR (eng. Virtual Reality), je izraz koji se koristi za računalna 3D okruženja, koja omogućavaju korisniku pristup i interaktivnost s alternativnom stvarnošću. Primjenjiva je u inženjeringu, marketingu, prodaji, ljudskim resursima, za nadgledanje projekata i kolaboraciju članova tima. Ima sve širu primjenu u brojnim industrijama, od automobilske i avio- industrije, do proizvodne industrije, energetike, arhitekture i brodogradnje.

U proces 3D projektiranja, VR uređaj uvodi još jednu dimenziju, te možete biti u interakciji sa svojim 3D modelima u omjeru 1:1 ili većem. Imate mogućnost pregledati sve dijelove nekog sklopa i virtualno izvršiti inspekciju međusobnog položaja komponenti, vršiti montažu i demontažu, mjerenja ili validaciju, analizirati ergonomiju itd.


CATIA na VR-u


VR uređaj:

• predstavlja najnoviju tehnologiju u procesu razvoja, korištenjem CAD programskog rješenja

• omogućava da virtualno istražite, iskusite i ocijenite cijeli proizvod prije izrade fizičkog prototipa ili konačnog proizvoda

• potpuno je kompatibilan sa programskim rješenjem CATIA V5 i platformom 3DEXPERIENCE

• pristupačan je i veoma lak za upotrebu


Implementacijom uređaja za simulaciju virtualne realnosti, možete pregledati velike količine 3D podataka direktno u izvornoj CAD aplikaciji bez ograničenja rezolucije, veličine, oblika i bez potrebe za konverzijom podataka ili rizikom od gubitka istih. Integracija s programskim rješenjima poput CATIA, DELMIA ili poslovnom platformom 3DEXPERIENCE donose potpuno novo iskustvo i omogućavaju manipulaciju podacima i interakciju s njima u virtualnom načinu rada, što rezultira boljim razumjevanjem podataka i ostavlja mogućnost maksimalnog unaprijeđenja.

Funkcija CAD programskog rješenja je automatizacija i dokumentiranje procesa projektiranja, a uređaj za virtualnu realnost omogućava, da sve projektirano iskusite u virtualnom okruženju. Tako možete preciznije i jednostavnije uočiti nepravilnosti, te prevenirati izradu skupih prototipova. Manje fizičkih prototipova i bolja komunikacija omogućavaju značajne uštede, brže plasiranje proizvoda na tržište, a mogućnost greške je svedena na minimum.


Implementacijom VR uređaja na programsko rješenje CATIA, mogućnosti projektovanja se podižu na znatno viši nivo i dobijaju novu dimenziju.

Neke od glavnih prednosti implementacije VR-a na CATIA-u su:

 1. Pregled, analiza i validacija sklopa ili cijelog proizvoda
  VR omogućava projektantima, dizajnerima, prodajnim i marketing osobama, kupcima, da pomoću virtualnog modela proizvoda pregledaju i analiziraju proizvod u kontekstu validacije konstrukcije i dizajna, montaže i demontaže, provjere ergonomije, provjere vizualnih karakteristika, ponašanja proizvoda itd.

 2. Unaprijeđenje metode edukacije
  Kompanije mogu unaprijeđivati metodologiju edukacije zaposlenika prije finaliziranja proizvodnje i izrade prototipa, kao i nakon izrade proizvoda i njegove eksploatacije. Zaposleni mogu steći realan osjećaj, kako će proizvod izgledati i mogu efikasno pripremiti komunikaciju s potencijalnim kupcima i educirati tržište.

 3. Rano otkrivanje nedostataka
  Kako bi se izbjegli eventualni nedostaci u procesu projektovanja i omogućio redizajn prije finalizacije, VR pomaže inženjerima identifikaciju potencijalnih problema i uklanjanje nepravilnosti. Radi se, o izrazito korisnoj funkcionalnosti jer se prevencijom grešaka maksimalno smanjuju nepotrebni troškovi.

 4. Simulacija stvarnih situacija
  Inženjeri mogu gotovo fizički zakoračiti u svoj projektovani prostor i realnije iskusiti dijelove ili cijeli proizvod te uočiti nepravilnosti na vrijeme.

 5. Poboljšana komunikacija i osluškivanje tržišta
  Odobrenja u procesu projektovanja, na koja se često dugo čeka i zbog kojih proizvodni ciklus može kasniti, se znatno brže provode. Projektanti i kupci, odnosno naručitelji usluga, mogu s različitih lokacija pristupati istom virtualnom svijetu. To znatno olakšava komunikaciju, razumijevanje i instrukcije, vezane za naknadne izmjene, a sve to u realnom vremenu i prije završne narudžbe.

Kontaktirajte nas za više informacija o implementaciji VR-a na CATIA-u