Šta predstavlja Digital Twin tehnologija i zašto je ona važna?

Šta predstavlja Digital Twin tehnologija i zašto je ona važna?

Jednostavno, digitalni blizanac je virtuelni model procesa, proizvoda ili usluge. Ovo uparivanje virtuelnog i fizičkog svijeta omogućava analizu podataka i nadgledanje sistema da bi se otklonili problemi prije nego što se oni čak i pojave, spriječio zastoj, razvile nove mogućnosti i čak planirala budućnost koristeći simulacije.
Kako funkcioniše digitalni blizanac?
Zamislite digitalni blizanac kao most između fizičkog i digitalnog svijeta. Prvo, pametne komponente koje koriste senzore za prikupljanje podataka u realnom vremenu, radnom stanju ili položaju su integrisane sa fizičkim stavkama. Komponente su povezane u cloud based sistem, koji prima i obrađuje sve podatke koje senzori prate. Ovi inputi se analiziraju na osnovu poslovnih i drugih kontekstualnih podataka. Zatim se sve naučeno i otkriveno u virtuelnom okruženju primjenjuje na fizički svijet, kako bi se pristupilo transformaciji vašeg poslovanja.
Tehnologija digitalnog blizanca pomaže kompanijama da poboljšaju korisničko iskustvo boljim razumijevanjem potreba kupaca, unaprijede postojeće proizvode, operacije i usluge, a mogu čak i da pomognu u pokretanju inovacija u novom poslu.
 Primjeri izazova prevaziđenih tehnologijom digitalnog blizanca
Digital twin se može koristiti u raznim industrijama, bilo da se radi o tehnologiji ili ljudskim resursima. Ovi izazovi se mogu, na primjer, odnositi na poboljšanje efikasnosti trkačih automobila ili testiranje zamora materijala i otpornosti na koroziju u vetrogeneratorima. Stvaranjem digitalnog blizanaca moguće je istražiti rješenja za unaprjeđenje proizvodnog procesa, produženje životnog ciklusa proizvoda i razvoj proizvoda. Umjesto potencijalno skupog procesa testiranja fizičkog objekta, digitalni blizanac omogućava virtuelni prikaz problema i rješenja koje treba istražiti.
 Prednosti tehnologije digitalnog blizanca
Postoje mnoge prednosti, a navedimo nekoliko primjera: 
Smanjuje probleme sa kvalitetom proizvoda: Digitalni blizanci simuliraju različite „šta ako“ scenarije u stvarnom svijetu kako bi pomogli preduzećima da razumiju moguće efekte, poboljšaju operacije i procese i identifikuju probleme u vezi sa kvalitetom proizvoda, ako postoje.
Smanjuju troškove održavanja: Digitalni blizanci predviđaju neuspijehe tokom procesa održavanja pomoću simulacijskih modela koji prikupljaju informacije o različitim faktorima rizika, radnim scenarijima i konfiguracijama sistema. Oni pomažu u uštedi troškova, poboljšanju pouzdanosti opreme, smanjenju vremena zastoja i produžavanju životnog vijeka opreme.
Poboljšavaju obuku zaposlenih: Digitalni blizanci mogu stvoriti opasne situacije iz stvarnog života kako bi obučili zaposlene. Zaposleni se također mogu obučiti za rukovanje opremom koja nije fizički prisutna, ili je preskupa da bi se sa njom moglo vježbati praktično.
Povećava efikasnost i produktivnost: Koristeći digitalne blizance, preduzeća više ne moraju da eksperimentišu sa fizičkim objektima da bi poboljšali procese. Ne moraju da zaustavljaju procese koji su u toku i mogu jednostavno pokrenuti simulacije u laboratoriji da bi razumjeli rizike i benefite novih procesa, da bi vidjeli koja podešavanja nude najbolje rezultate.

Ukoliko želite više informacija o ovoj temu, preuzmite stručni tekst Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication, klikom na sljedeći link
Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication