CATIA Advanced course


CADCAM Solutions kao autorizovani obrazovni partner kompanije Dassault Systemes u sklopu svog Obrazovnog centra za Vas je pripremila CATIA napredni kurs. 

Na ovoj obuci savladat ćete kako da modelirate složene 3D mašinske dijelove primjenom Bulovih operacija. Upoznat ćete hibridni način modeliranja. Naučit ćete kako da analizirate vaš dizajn da bi ga optimizirali, kako da projektujete dijelove u kontekstu složene strukture proizvoda, kako da optimizirate CATIA performanse kada radite sa velikim i složenim dijelovima i sklopovima, generišete anotacije, itd.

Nakon završetka ove obuke, bićete u mogućnosti da:

-    Kreirate dijelove koristeći 3D referentne elemente (tačke, linije, ravni...)
-    Kreirate napredne tipske forme u modulu za pravljenje skica-Sketcher
-    Primjenite napredne tipske forme za finaliziranje modela
-    Projektujete 3D dijelove koristeći Bulove operacije
-    Radite u više modelnom okruženju i dijelite vaš dizajn sa drugimacatia
-    Analizirate dijelove i optimizirate ih
-    Kreirate anotacije za pregledanje
-    Optimizirate performanse za velike i složene dizajne
-    Upravljate linkovima (između dijelova, sklopova, dokumentacije...)
-    Kreirate i koristite parametre za upravljenje dizajnom proizvoda
-    Kreirate presijeke za vizualizaciju unutrašnje strukture proizvoda
-    Kreirate scene i eksplodirane poglede

Termin obuke: po formiranju grupe

Po završetku kursa ćete dobiti certifikat koji je priznat u cijelom svijetu.

PRIJAVA NA CATIA NAPREDNI KURS