Fatigue DV


eureka-logo.pngU razvoju automobilskih komponenti pod uvjetima cikličkog opterećenja procjena životnog vijeka je važno pitanje. Budući da su mnoge od tih komponenti izložene visokim cikličkim opterećenjima očigledno je da se pojam beskonačnog vijeka mora koristiti u dizajnu tih komponenti. To znači da su dijelovi napravljeni da bi stanje stresa tijekom nametnutog cikličkog opterećenja bilo ispod granice krivulje izdržljivosti, tzv. SN ili Wöhler krivulje. Ako je komponenta opterećena ispod ove granice onda nema očekivane inicijacije pukotine zbog zamora materijala, bez obzira na broj ciklusa opterećenja.

Razvijeno je nekoliko metoda izračuna pogonske čvrstoće dinamički opterećenih konstrukcija no u automobilskoj industriji je najzastupljenija metoda temeljena na Dang Van kriteriju koji je i upotrebljen u "Fatigue DV-Plug-in" za CATIA programski paket. Prednost ovog kriterija je u mogućnosti procjene trajne dinamičke čvrstoće za komponente podvrgnute cikličkom opterećenju što uključuje i vremenski ovisna višeosna naprezanja.

FatigueDV Plug-in for CATIA omogućava inženjerima:

  • procjenu izdržljivosti dinamički opterećenih numeričkih modela -model diskretiziran metodom konačnih elemenata (FEM), temeljeno na analizi zamora po Dan Van kriteriju
  • dobivanje podataka o izdržljivosti materijala što se inaće dobiva standardnim eksperimentalnim metodama.
  • procjenu kvalitete tako dobivenih rezultata
  • da naprave nužne promjene nad modelom (proizvod/part) koji se oštećuje u smislu poboljšanja proizvoda/parta korištenjem parametarske i/ili analize modifikacija bilo prilagođenim bilo komercijalnim softwerom za konačne elemente ili čak korištenjem specijalnog optimizirajućeg pristupa proširenjem/korištenjem programa sa drugim "state-of-the-art" softverskim alatima