fe-safe kurs

Za vrijeme fe-safe kursa polaznici će naučiti kako raditi analize zamora materijala (eng. fatigue)  te kako odrediti vijek trajanja proizvoda pomoću programskog rješenja fe-safe iz SIMULIA portfolia. 

Kurs pokriva teoretski i praktčni dio, u kojem polaznici rade na konkretnim slučajevima.

Polaznici će na primjerima naučiti kako unijeti rezultate FEM analize u fe-safe, kako odrediti cikličko opterećenje materijalne točke, kako izabrati odgovarajući algoritam te kako definirati ili izabrati odgovarajući materijal iz baze materijala.

 

Program kursa (16 sati):
fe-safe

 • Uvod u zamor 
 • fe-safe korisničko sučelje:
  • Unos i korištenje FEM rezultata analize stresa, tlaka i temperature
  • Upotreba podataka
  • Definiranje analize zamora
  • Izračun životnog vijeka u fe-safe programskom rješenju
  • Ispis i prikaz rezultata
 • Definiranje opterećenja:
  • Pregled osnovnih vrsta cikličkog opterećenja
  • Napredne metode opterećenja
  • Uključivanje zaostalog naprezanja
  • Definicija opterećenja u fe-safe-u
 • Algoritmi i metode izračuna zamora:
  • Strain-life metode
  • Stress-life metode
  • Izračun FOS-a (eng. factor of strength) i FRF-a (eng. frequency response function
  • Analiza zamora lijevanog željeza
  • Analiza zamora pri visokim temperaturama
  • Analiza zamora zavara, uključujući uvod u Verity metodu

Kontaktirajte nas za više informacija o tečaju, prijavama i datumima održavanja. 

CCG obrazovni centar logo