Kurs CATIA napredno modelovanje površina

CADCAM Group education center logo

CADCAM Solutions kao autorizirani obrazovni partner tvrtke Dassault Systemes u sklopu svog Obrazovnog centra za vas je pripremila CATIA kurs Napredno modelovanje površina 

Kurs je namijenjen onima koji žele naučiti kako se koriste zahtjevniji alati za modeliranje površina. Na ovom kursu imate priliku naučiti i kako se koriste sofisticirani alati za definiranje krivulja i površinske modifikacije.

Datum: Po dogovoru

PRIJAVA NA CATIA KURS NAPREDNO MODELOVANJE POVRŠINA

CATIA Surface advanced course