CATIA - macro-i i skriptiranje

MACRO-i - najučestalija pitanja

Šta je macro?

Macro (eng. macroinstruction) je unaprijed programirani uzorak koji prevodi određene unesene podatke u zadani oblik izlaznih podataka.

Kako nam macro može olakšati posao?

Macro-i mogu skratiti zadavanje određenih parametara koje smo u dnevnom poslu primorani unositi iznova. Potrebno je napisati skriptu kojoj zadajemo parametre i koja služi da bi se smanjio broj klikova mišem, unošenje podataka na tastaturi i skratilo vrijeme koje trošimo na radnje koje se ponavljaju, a neophodne su za daljnji rad.

Kako pokrenuti macro?

Najbrži način pokretanja macroa preko tastature je naredbom tipki Alt+F8 koje otvaraju prozor s macro-ima koji su spremljeni na našem računaru u folderu u kojem smo odabrali. Pored popisa odabiremo tipku Run.

How to run MACRO

Kako stvoriti vlastiti prečicu na alatnoj traci ili tastaturi?

Neki macro-i potrebni su nam često te je korisno postaviti ikone za prečice kako bi ih pozvali na alatnoj traci. U mogućnosti smo i odabrati kombinaciju tipki na tipkovnici koje pozivaju određeni macro.

Na sljedećih nekoliko slika prikazano je kako postaviti prečicu na alatnu traku ili tastaturu.


  • Postavljanje prečice na alatnu traku

U dnu prozora kliknemo desnom tipkom miša na alatnu traku te odabiremo Customize

Macro customize

Nakon toga odabiremo tab Commands.

macro commands

Nadalje odaberemo macro koji nam treba.

macro choose one

U desnom uglu ispod prozora odabiremo opciju Show properties

macro properties

Otvara nam se prozor koji nam nudi mogućnost odabira ikone koju želimo da nam predstavlja macro kojeg odabiremo. Bitno je imati na umu da odaberemo neku ikonu koja već nije zauzeta.

macro choose icon

Nakon što kliknemo Close naredbu iz popisa povučemo macro na alatnu traku i ikona se pojavljuje. Od sada ju možemo kliknuti i taj macro će se automatski pozvati. U ovom slučaju direktno će se izraditi tablica u Excelu koja prikazuje unaprijed programirane stavke.

macro BOM import


  • Postavljanje prečice na tastaturi

U tom istom otovorenom prozoru postoji i mogućnost upisati Accelerator. Potrebno je odabrati kombinaciju tipki koja već nije zauzeta. Klikom na te tri tipke, u ovom slučaju Ctrl + Alt + L pozivamo funkciju kao i klikom na ikonu na alatnoj traci.

macro shortcut keyboard

Gdje preuzeti skripte i macro-e za CATIA-u?

Na našem FTP serveru u folderu scripts_macros možete pronaći skripte i macroe koje CADCAM tim priprema za korisnike naših programskih rješenja.

FTP serveru CADCAM Grupe se pristupa putem MyCADCAM Portala.

Saznajte više o MyCADCAM Portalu i kako se registrirati.