PLM rješenje - avio i odbrambena industrija

 

U lancu dobavljača zahtjevaju se inovativnost, znanje, prilagodljivost i snaga razvoja - mi imamo rješenje

 


PLM rešenje za vazduhoplovnu


Kako dobavljači povećavaju efikasnost od ponude do isporuke?

Današnji sistem dobavljača u avio i vojnim industrijama zahtjeva veću agilnost i performanse. Postizanje lansiranja proizvodnje sa visokim serijama zahteva inovativno vođenje. Male i srednje kompanije moraju da nađu način da efikasno iskoriste podatke, informacije i znanje kako bi postigli rast.

Kontrolisano izvršavanje, operativna efikasnost i digitalna dosljednost kroz discipline, nude efikasan način za ostvarivanje cilja. CADCAM Solutions sa rješenjem Engineered to fly kompanije Dassault Systèmes, pomaže kompanijama da integrišu inženjerske procese od faze predloga, preko projektovanja, proizvodnje, sve do isporuke.

Mi podržavamo kompletan lanac dobavljača u avio i odbrambenoj industriji na putu povećanja njhove produktivnosti

Proizvođači u avio i odbrambenoj industriji i njihovi dobavljači moraju da nađu inovativne načine da minimiziraju troškove i smanje vrijeme do pojave na tržištu, dok optimizuju performanse proizvoda. Kako bi se suočili sa ovim izazovima finalisti (OEM) u avio i odbrambenoj industriji se sve više oslanjanju na globalne partnere da podijele rizike i maksimiziraju razvoj proizvoda i proizvodnu ekspertizu. Kako razvojni timovi postaju više distribuirani i proizvodi postaju sve složeniji, upravljanje projektima u avio i odbrambenoj industriji predstavlja izazov bez presedana.

CADCAM Solutions omogućava kompanijama da ubrzaju isporuku proizvoda koja uključuje hiljade inžinjerskih dijelova proizvedenih različitim tehnologijama. Naša rješenja razvijena od strane Dassault Systèmes i našeg tima pomažu kompanijama da upravljaju i sarađuju sa dobavljačima, i omogućuju upravljanje i dijeljenje podataka iz jednog uspešnog projekta u drugi.

Osvojite više poslova

Povećajte operativnu efikasnost i razvoj korištenjem jedinstvene platforme za povećanje saradnje kroz timove i proaktivno upravljanje vremenski ograničenim ponudama. Rješenje Engineered to fly omogućava da znanje sa svih krajeva bude upotrebljeno u procesu pravljenja ponude, a kako bi se omogućila ponovljivost i ponovno korišćenje.

Tačni podaci u realnom vremenu su na raspolaganju svim članovima tima koji su uključeni u osvajanje novog posla. Članovi prodajnog tima mogu ponovo da koriste šablone i kompanijsku intelektualnu svojinu iz postojećih projekata. Simulacije mogu pomoći da se određeni dizajn poboljša radi postizanja boljih performansi i efikasnije proizvodnje. Razvojni dizajn, u kooperaciji sa procesima koji mu slede, može pomoći kompanijama da brže i bolje ispune zahtjeve klijenata.

Zbog toga što Engineered to fly prati sve zahtjeve kupca i proces donošenja odluka, vrijeme koje je korišteno za pripremu ponude je sada oslobođeno za inovacije na proizvodu. Kompanije koje koriste Engineered to fly smanjuju rizik zato što preciznije ponude bolje ispunjavaju zahtjeve kupca, i one zbog toga dobijaju povjerenje klijenata, da mogu uspješno da završe projekat kao što je predviđeno.

Poboljšanje performansi

Prakse kao što su smanjenje primopredaje između timova, ponovno korištenje standardnih pravila i šablona i poboljšanje razmjene, doprinose unapređenju operativne funkcionalnosti. Digitalni kontinuitet od konceptualne faze do proizvodnje uklanja „izolovana ostrva“, pa inžinjerski timovi mogu biti upućeni na zajedničke reference. Kompanije imaju mogućnost da koriste ovaj jedinstveni izvor, da postignu ranu optimizaciju projekta i unaprede saradnju kroz discipline, povećavajući kvalitet i skraćujući vreme do tržišta. Digitalni kontinuitet kroz promene, menja pravila igre za kompanije koje projektuju ili proizvode avio dijelove i sisteme kao što su mašinski obrađivani dijelovi, kompoziti, dijelovi od lima, kalupi i alati, električni i hidraulični sistemi itd. Povezano upravljanje procesima dozvoljava dobavljačima da isporuče na vreme, u okviru budžeta i plana.

Naša PLM rješenja za avio i odbrambenu industriju omogućavaju slijedeće dobiti

• Upravljanje zahtjevima, ugovornim ili tehničkim, za dijeljenje sa različitim timovima i razloženim na nivo detalja potrebnim za precizno upravljanje i slijedljivost
• Efikasno upravljanje projektima, dopunjeno pregledima kontrolnih tabli koje pružaju zbirne informacije o projektu u relanom vremenu
• Odluke o kritičnom dizajnu i proizvodnji
• Razvoj bezbjednih proizvoda sa povećanim kvalitetom
• Kraći razvojni ciklus
• Usklađenost sa zakonskim regulativama
• Pojednostavljena saradnja između dislociranih timova

PLM za vazduhoplovnu industriju i obrambenu industriju

Unapređivanje isporuke projekta

Ispunjavanje obaveza zahtjeva centralizovano upravljanje svim projektnim podacima, ključnim procesima i odgovarajućim tehnologijama. Sve vezane funkcije projekata moraju biti vođene kao povezana cjelina, radi postizanja ugovora o isporuci i profita. Dobavljači komponenti i malih sklopova imaju mogućnost da poboljšaju izvršenje projekta kroz upravljani i kontrolisani pristup, uključujući status u realnom vremenu ponuda i projekata; potpuno osiguravanje podataka i drugih informacija; potpuno praćenje za certifikaciona tijela i proizvođače opreme (OEM)

Pogonjen 3DEXPERIENCE platformom, Engineered to fly pomaže u eliminaciji izolovanih „skladišta podataka“ i čini da kolaboracija u realnom vremenu bude moguća. Sa trenutnim pogledom na indikatore ključnih performansi (KPI) i potpunim praćenjem do isporuke, dobavljači su sposobni da vode projekte kako bi zadovoljili klijentske specifikacije, istovremeno uvodeći stalne promjene. Kompletno praćenje pomaže u pojednostavljenju upravljanja promjenama, sa automatskim praćenjem cijelokupne dokumentacije i istorije modifikacija dijelova. Upravljano i kontrolisano izvršenje projekta nudi kompanijama sposobnost da dostignu ciljeve upravljajući kompanijskim podacima sigurno i postizanje saradnje sa više klijenata kroz više projekata.


 
Slika turbine
 •     Upravljanje proizvodom i zahtjevima (Product & Requirement Management)
 •     Upravljanje programima i projektima (Program and Project Management)
 •     Razvoj i projektovanje proizvoda (Product Design and Development)
 •     Sistemsko inžinjerstvo (Systems Engineering)
 •     Upravljanje podacima o priozvodu (Product Data Management)
 •     Upravljanje sastavnicama (BOM Management)
 •     Upravljanje dokumentima (Document Management)
 •     3D projektovanje i 2D dokumentacija (3D Design and 2D Drawings)
 •     Kompoziti (Composite Materials)
 •     Mehatronika (Mechatronics)
 •     Komunikacija kroz razvojne discipline (Communication across the development disciplines)
 •     Simulacija ponašanja proizvoda (Product Behaviour Simulation)
 •     Tehnička dokumentacija (Technical Documentation)
 •     Katalozi dijelova (Parts Catalogs)
 •     Integracija dobavljača i razmjena podataka (Supplier Integration & Data Exchange)


Prednosti

•    Iskustvo na projekima u avio i odbrambenoj industriji u Srbiji
•    Ponuda za usluge - od konsaltinga do razvoja komponenti

 

 
Dizajn vazduhoplova u programu

Prednosti

 • Iskustvo na projekima u avio i odbrambenoj industriji
 • Ponuda za usluge - od konsaltinga do razvoja komponenti

 

  Dizajn dela vazduhoplova u programu

  • PLM konsalting
  • PLM optimizacija procesa
  • PLM implementacija
  • PLM integracija sistema sa poslovnim procesima
  • PLM integrisan razvoj kroz discipline ECAD-a i MCAD-a
  • Podrška na našoj strani i na strani korisnika za saradnju/razvoj/optimizaciju 
  • Inžinjerske usluge za projektovanje i razvoj proizvoda

 

 

Prednosti

 • Iskustvo na projekima u avio i odbrambenoj industriji
 • Ponuda za usluge - od konsaltinga do razvoja komponenti

 


 

 Simulacije u programu

Kao ponuđač PLM rješenja specijalizovan za konsalting, softver, proces integracije i usluge, CADCAM Solutions pruža širok portfolio obuka u oblasti PLM/CAD/CAM. 

Prednosti

 • Iskustvo na projekima u avio i odbrambenoj industriji
 • Ponuda za usluge - od konsaltinga do razvoja komponenti

 cadcam obrazovni centar logo