3DEXPERIENCE on Cloud

3DEXPERIENCE on Cloud

Poslovanje "u oblaku" mijenja način upotrebe kao i troškove programskog rješenja za projektovanje. Više nije potrebno osigurati fizičku opremu kao ni snositi troškove instalacije i administracije. Zamislite da možete rješenje za inoviranje proizvoda implementirati u samo nekoliko klikova mišem i da vam je alat za projektovanje dostupan 24 sata, svih 7 dana u sedmici i s bilo kojeg mjesta.


Provjerite da li je Vaš računar kompatibilan sa 3DEXPERIENCE on Cloud


U vremenu kada složenost poslovanja raste i kada su iskustva najvažnija, kompanije sve više traže jedinstvenu poslovnu platformu koja stvara inovativna iskustva i obuhvata cijeli proces stvaranja proizvoda. Zbog toga je važno firmama osigurati funkcionalne alate koji stvaraju dodatnu vrijednost te pojednostavljuju projektne zadatke.

Svoje poslovanje možete unaprijediti pomoću 3DEXPERIENCE platforme koja je pomaknula granice 3D projektovanja i pomoću nje možete neometano realizirati sve svoje ideje u svakom trenutku zahvaljujući alatima za kolaboraciju koji omogućuju da svoje poslovanje uvijek imate sa sobom. 

3DEXPERIENCE je sveobuhvatna poslovna platforma koja objedinjuje razne brendove i rješenja kompanije Dassault Systemes - CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA, DYMOLA, ICEM, EXALEAD, NETVIBES u jedinstveno rješenje preko dosljednog koncepta korisnika i integriranog modela podataka o proizvodu. Omogućuje integraciju svih procesa i podataka tokom cijelog životnog ciklusa proizvoda u informacijsko okruženje s precizno definiranim ulogama i ovlastima korisnika, aplikacije za 3D konstruiranje, modeliranje i simulacije, kao i aplikacije za inteligentno upravljanje podatcima tj. pretraživanje i sistematizaciju podataka. Povezuje inženjere, projektante, dizajnere, menadžere, marketing, prodaju te druge odjele i lokacije u integrirano kolaborativno okruženje.

S jedinstvenim interfejsom lakim za korištenje, 3DEXPERIENCE rješenja za industrije bazirana su na 3D dizajnu, analizi, simulacijama te inteligenciji programskih rješenja. Dostupna su u dvije verzije: na opremi kod korisnika (eng. On premise) i na udaljenoj serverskoj infrastrukturi (eng. On Cloud).

Sva rješenja koja su dostupna "u oblaku“ imaju siguran pristup i pohranu podataka. Mehanizmi zaštite vaših podataka su na najvišoj razini i usklađeni su s najnovijim standardima.


Benefiti cloud tehnologije


Postupak instalacije 3DEXPERIENCE-a on Cloud

Budući da se sve odvija online, od trenutka kada kreirate narudžbu, primite inicijalni e-mail s uputama i započnete postupak instalacije, operativni ste za 5 do 20 minuta.

Koraci za implementaciju 3DEXPERIENCE on Cloud


Bilo da se radi o lokalnim ili web aplikacijama, sve su prisutne i koriste licence koje se nalaze "u oblaku" (eng. on cloud), gdje se čuvaju podaci za sve aplikacije.

Jednostavna instalacija 3DEXPERIENCE on Cloud


Minimalni tehnički uslovi

Kako biste imali stalni i neometani pristup vašim podacima potrebno je osigurati pristup internetskoj vezi. Sve izmjene se ažurno spremaju na server na kojem se čuvaju podaci kako biste u svakom prenutku pristupili zadnjoj verziji podatka, te je potrebna brzina download-a tj upload-a od najmanje 2MB/sec. Također, rezultati ping testa ne smiju prelaziti 120 mili sekundi.

Rezultati test brzine internetske veze

Rezultati testa brzine internet veze na web stranici: www.speedtest.net


Kako su podaci zaštićeni?

Podaci su bezbjedniji nego što biste očekivali budući da su mehanizmi zaštite na vrlo viskom nivou i sigurniji su nego podaci koji se čuvaju na lokalnim serverima. Osigurana su tri nivoa zaštite koje se primjenjuju u skladu sa najnovijim sigurnosnim standardima, te Dassault Systemes kompanija garantuje za sigurnost vaših podataka i omogućuje vam da uradite backup kao i da preuzmete podatke u bilo kojem trenutku.


Zašto 3DEXPERIENCE on Cloud?

Zašto 3DEXPERIENCE


Kontaktirajte nas za više informacija