3DEXPERIENCE on Premise

3DEXPERIENCE on Premise

3DEXPERIENCE je sveobuhvatna poslovna platforma koja povezuje inženjere, projektante, dizajnere, menadžere, marketing, prodaju i druge sektore i lokacije u integrisano okruženje, omogućavajući stvaranje više od proizvoda, a to su iskustva za kupce ili potrošače.


Sa jedinstvenim korisničkim interfejsom, lakim za korištenje, rješenje za industrije bazirano je na 3D projektovanju, analizi, simulacijama i inteligenciji programskih rješenja. Ova jedinstvena poslovna platforma omogućava razmjenu podataka bez potrebe za promjenom formata, a može se integrisati sa različitim CAD, CAM, CAE, ERP i PDM/PLM sistemima. Pruža informaciono okruženje sa precizno definisanim ulogama i ovlaštenjima korisnika, aplikacije za 3D konstruisanje, modeliranje i simulacije, kao i aplikacije za inteligentno upravljanje podacima tj. pretraživanje i sistematizaciju podataka.

3DEXPERIENCE platforma objedinjuje razne brendove i rješenja kompanije Dassault Systemes - CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA, DYMOLA, ICEM, EXALEAD, NETVIBES u jedinstveno rješenje. Svi korisnici rade integrisani u jednom jednostavnom kolaborativnom i interaktivnom okruženju sa jedinstvenom bazom podataka, budući da su programska rješenja integrisana u jedinstveno rješenje preko dosljednog koncepta korisnika i integrisanog modela podataka o proizvodu.

Ova jedinstvena poslovna platforma omogućava integraciju svih procesa i podataka tokom cijelog životnog ciklusa proizvoda, a dostupna je u dvije verzije: na opremi kod korisnika (eng. On Premise) i na udaljenoj serverskoj infrastrukturi (eng. On Cloud).

3DEXPERIENCE na opremi kod korisnika (eng. on premise) nudi korisniku mogućnost da se programsko rješenje postavi lokalno (eng. hosting), pri čemu je podatke moguće prilagoditi i integrisati prema jedinstvenim potrebama korisnika. Integracija svih podataka omogućava dostupnost iz jednog izvora čime se smanjuje potreba za dodatnim IT uslugama.


Pregled podržanih softver i hardver konfiguracija za 3DEXPERIENCE platformu


3DEXPERIENCE platforma omogućava:

 • centralizovano upravljanje i integraciju procesa i podataka u jedno okruženje tokom cijelog životnog ciklusa proizvoda
 • efikasnost poslovnih procesa, protoka informacija i dokumenata
 • brz pristup podacima i informacijama  
 • bolji pregled i kontrolu dokumenata i procesa
 • efikasnije upravljanje dokumentima kroz sljedljivost dokumenata
 • upravljanje ovlaštenjima i korisničkim ulogama kao i životnim vijekom dokumenata
 • upravljanje verzijama i revizijama dokumenata
 • upravljanje različitim sastavnicama (inženjerska, proizvodna, servisna i sl.) proizvodnje i odgovarajućim specifikacijama
 • poznavanje statusa dokumentacije
 • integraciju dislociranih i nekoordiniranih projektnih timova
 • integraciju dizajna, nabavke, konstrukcije i proizvodnje
 • "akumuliranje" znanja i njegovu ponovnu upotrebu i očuvanje intelektualnog vlasništva kompanije
 • upravljanje programima i projektima
 • integraciju sa ERP sistemom kompanije

Prednosti implementacije 3DEXPERIENCE platforme:

 • planiranje i upravljanje resursima na osnovu trenutnih podataka iz proizvodnje
 • uvid u proizvodne faze u realnom vremenu i upravljanje projektima i procesima kompanije
 • kraći razvojni i proizvodni ciklusi i kraće vrijeme do plasiranja proizvoda na tržište
 • smanjenje troškova
 • unaprijeđenje produktivnosti (izbjegavanje dupliranja podataka, teškog pronalaženja informacija, ručnog prenosa dokumentacije, netačnih i neažuriranih sastavnica)
 • unaprijeđenje tačnosti projektovanja i proizvodnje
 • sigurnost i čuvanje podataka
 • zaštita intelektualnog vlasništva kompanije (Know-how)

Aplikacije na 3DEXPERIENCE platformi

3DEXPERIENCE platforma sadrži intuitivni navigacijski kompas - meni, koji podržava rad u svim Dassault Systemes aplikacijama, uključujući socijalne i kolaborativne aplikacije, aplikacije za 3D modeliranje, aplikacije za projektovanje i simulacije, kao i aplikacije za inteligentno upravljanje podacima, odnosno pretraživanje i sistematizaciju podataka.

Aplikacije na 3DEXPERIENCE platformi


3DEXPERIENCE industrijska rješenja
3DEXPERIENCE industrijska rješenja su procesno orijentisana na pojedinu industrijsku granu i u skladu sa industrijskim standardima. Prilagođena su potrebama i zahtijevima pojedine industrijske grane, kako bi se optimalno integrisali svi procesi i discipline, od same ideje preko projektovanja i modeliranja do proizvodnje i isporuke proizvoda.

Programska rješenja za industrije pokrivaju sljedeće industrijske grane:

Pregled industrija za 3DEXPERIENCE industrijska rješenja

Sveobuhvatno praćenje pomaže u pojednostavljenju upravljanja promjenama, automatskim ažuriranjem i uvidom u sve prethodne verzije i modifikacije dijelova. Kompanije tako mogu efikasnije upravljati projektima, razmenjivati informacije i podatke unutar i izvan kompanije i ostvariti značajne uštede.


Za više informacija, molimo kontaktirajte nas

Rado ćemo vam održati prezentaciju i omogućiti probnu licencu.