CATIA Mechanical & Shape Engineer Excellence

CATIA Mechanical & Shape Engineer Excellence (CATMSE) konfiguracija sadrži sljedeće module:

CAT3DX
+ FPE (Fabricated Product Creation) 
+ MPE (Molded Product Creation)
+ JTE (Jig and Tooling Creation) 
TRE (Technological Specifications Review)
+ FTX (3D Master) 
PRX (Animated Product Review)
+ HCX (Mechanical Shape Optimization)
+ FSX (Freestyle Shape Design)

U usporedbi s CATMEE konfiguracijom CATMSE konfiguracija sadrži i MPE, HCX i FSX module:


Molded Product Creation (MPE)

Proces dizajniranja i stvaranja odljevaka je dugotrajan i nefleksibilan, što nije u skladu sa ubrzanim tržišnim trendovima. Stoga kompanije trebaju biti opremljene sa visokoproduktivnim tehnologijama kako bi održale korak sa sve naprednijom konkurencijom.

CATIA - Molded Product Creation modul sadrži sve funkcionalnosti kao i MCE modul uz dodatne funkcionalnosti za izradu kalupa za odljevke.  Osigurava iznimno brzo i funkcionalno modeliranje, uz vrlo visoku produktivnost i fleksibilnost, te zaokružuje kompletan design-to-manufacturing proces pripreme kalupa.Glavne prednosti:

 • Funkcionalno modeliranje: fokus je na onom što se modelira a ne kako se modelira
 • Osnova za kolaborativni dizajn u realnom vremenu
 • Osigurava ispravan dizajn kalupa te smanjuje broj iteracija sa proizvođačima
 • Istovremeni dizajn proizvoda i alata za lijevane dijelove
 • Besprijekorna saradnja unutar kompanije i sa partnerima
 
CATIA FPE modul 

Mechanical Shape Optimization (HCX)

Kompanije trebaju jednostavne i ergonomske alate za brze izmjene površina bez narušavanja kvalitete u bilo kojem trenutku tokom procesa dizajniranja.
CATIA - Mechanical Shape Optimization (HCX) donosi jedinstvene tehnologije koje omogućuju brzo optimiziranje složenih oblika (površina). Ovaj alat omogućuje interaktivno deformiranje oblika ili stvaranje realističnih oblika baziranih na realnim testiranjima proizvoda u radu. Jednostavno okruženje pomaže dizajnerima da postignu visoku produktivnost, kako bi se u što kraćem roku optimizirao proizvod ili definicija alata.
Glavne prednosti:

 • Postizanje visoke produktivnosti prilikom izmjena složenih oblika bez narušavanja kvalitete površina
 • Optimizacija proizvoda ili definicije alata usporedbom nominalnih dimenzija te dimenzija kreiranog proizvoda
 • Robustan pristup optimizaciji promovira upotrebu visokokvalitetnih izvornih modela spremnih za proizvodnju
CATIA HCX modul

Freestyle Shape Design (FSX)

U tradicionalnim kompanijama, dizajnerski odjeli često nisu uređen sistem, što promjene u dizajnu čini vrlo kompliciranim. Nedostatak saradnje između dizajnera dovodi do povećanja iteracija i vremena dizajniranja proizvoda.
CATIA - Freestyle Shape Design (FSX) koristi se za dizajniranje detalja na stiliziranim površinama zahvaljujući snažnim tehnologijama koje omogućuju transformiranje konceptualnih oblika u high-end stilizirane oblike koji su spremni za klasu – A ili proces proizvodnje.Glavne prednosti:


 • Intuitivno okruženje omogućuje jednostavno i brzo dizajniranje high-end stiliziranih oblika
 • Interaktivno mijenjanje estetskih oblika bazirano je na pristupu promjena specifikacija, što omogućuje trenutne promjene dizajna
 • Usklađenost sa standardima za estetsko oblikovanje proizvoda zahvaljujući setu alata za analizu i provjeru kvalitete
 • Potiče istodoban dizajn kroz usku saradnju između dizajnera i inženjera u jednom okruženju
CATIA FSX modul

Kontaktirajte tehnički tim CADCAM Solutions za više informacija o CATMSE konfiguraciji