CATIA V5 PLM Express - Mechanical Product Design

CATIA V5 PLM Express - Mechanical Product Design

Pruža mogućnost modeliranja bazirano na specifikacijama za 3D model solid-a, hibridnih delova ili delova od lima, montažu sklopova i izradu tehničke dokumentacije.
Obezbeđuje vrlo brzo i funkcionalno modeliranje, uz veliku uštedu vremena.


Mechanical Product Creation (MCE)

Mechanical Product Creation (MCE) modul osigurava kompletno i robusno rešenje, prilagođeno bilo kojoj kompaniji koja želi da napravi iskorak u razvoju visokokvalitetnih proizvoda, uz visoku produktivnost u izmenama dizajna.



Glavne prednosti:
 • Visok kvalitet dizajna svih mehaničkih delova, što je posledica dizajna jakog partnerstva sa vodećim kompanijama iz raznih industrijskih delatnosti
 • Redukovanje vremena projektovanja pomoću simultanog inženjeringa na kompleksnim delovima
 • Brze promene dizajna automatskim prilagođavanjem delova i sklopova u novim kontekstima
 • Funkcionalno modelovanje – fokus na onom šta se modeluje, a ne kako se modeluje. 
CATIA MCE modul

Fabricated Product Creation (FPE)

Pronalaženje načina za smanjenje broja iteracija između dizajna i proizvodnje jedan je od ključnih prioriteta za industrijske kompanije. Modul Fabricated Product Creation (FPE) omogućava dizajniranje delova od lima, na jednostavan i brz način. Velika prednost za dizajnere je već ugrađen know-how, koji uzima u obzir proizvodna ograničenja još u ranoj fazi projektovanja. Na taj način projektantu je omogućeno kreiranje delova od lima koji su u potpunosti usklađeni sa standardima, sa ciljem visoko efikasne proizvodnje.



Glavne prednosti:

 • Brzo i efikasno projektovanje kompleksnih delova od lima
 • Lako primenjivi standardi definisani od strane kompanije, kako bi se osigurao kvalitetan dizajn
 • Stvaranje kvalitetnih delova od lima zahvaljujući dizajnu u kontekstu virtualne proizvodnje
 • Uzimanje u obzir proizvodnih ograničenja u ranoj fazi dizajna i samim tim ubrzavanje procesa projektovanja

 

CATIA FPE modul

Molded Product Creation (MPE)

Proces projektovanja i stvaranja odlivaka je dugotrajan i nefleksibilan, što nije u skladu sa ubrzanim tržišnim trendovima. Stoga firme treba da budu opremljene sa visokoproduktivnim tehnologijama kako bi održale korak sa sve naprednijom konkurencijom. 

CATIA - Molded product creation osigurava brzo i funkcionalno modelovanje, uz vrlo visoku produktivnost i fleksibilnost, zaokružuje kompletan design-to-manufacturing proces pripreme kalupa.



Glavne prednosti:

 • Funkcionalno modeliranje: fokus je na onom šta se modelira a ne kako se modelira
 • Osnova za kolaborativni dizajn u realnom vremenu
 • Osigurava ispravan dizajn kalupa, smanjuje broj iteracija sa proizvođačima
 • Istovremeni dizajn proizvoda i alata za odlivke
 • Besprekorna saradnja unutar firme i sa partnerima

 

3D model kalupa u CATIA MPE modulu

Mold Tooling Creation (MTE):

Danas je potrebno da proizvođači alata konstruišu model brzo, uz visok kvalitet kako bi se izdvojili u odnosu na konkurenciju. Prema tome, konstruktor alata treba da teži maksimalnoj automatizaciji kreiranja alata, kako bi se fokusirao na zadatke sa dodatnom vrednošću.

CATIA –Mold Tooling Creation kreiran je za brzo oblikovanje kalupa i utiskivanje. Konstruktori su u mogućnosti da ponovo iskoriste već kupljene know-how alate, što omogućava brzu izradu alata u skladu sa pravilima i standardima kompanije.


Uključeni moduli:


 • Core & Cavity Design 2
 • Generative Shape Design 1
 • Healing Assistant 1
 • Part Design Feature Recognition 1
 • Part Design 2
 • Tooling Design 1
 • Mold Tooling Design 2
 • Assembly Design 2
Mold Tooling Creation modul u CATIAi

Jig and Tooling Creation (JTE)

Jig and Tooling Creation (JTE) omogućava brzo i jednostavno kreiranje svih delova alata, uključujući linearne i zakrivljene strukture te ploče, primenom standardnih ili od strane korisnika definisanih preseka. Veliki broj standardnih ili od strane korisnika definisanih komponenti, sa uključenim informacijama za bušenje i proizvodnju, omogućavaju inženjeru da projektuje brzo i da može da se fokusira na zadatke dodatne vrednosti.




Glavne prednosti:
 • Visoko produktivno generisanje strukture sklopova
 • Omogućava kreiranje svih vrsta alata, nezavisno od industrijske grane
 • Jednostavna izrada inteligentnih šablona sa uključenim informacijama za bušenje i proizvodnju, koji se mogu upotrebljavati višekratno
 • Jednostavan know how
CATIA JTE modul

Mechanical Shape Design – HDX

U tradicionalnim sistemima, modifikacije postojećeg 3D modela su vrlo složene, čime je saradnja između konstruktora kompleksna i odlaže razvoj proizvoda. Kompanije zahtevaju sveobuhvatno rešenje za stvaranje i proveru kvaliteta modela.

CATIA - Mechanical Shape Design pruža jedinstven pristup pri modeliranju i manipulaciji složenih površina.
Ovo standardno rešenje za modeliranje površina visokog kvaliteta potiče iz povezanosti konstrukcije, oblikovanja i dizajna što obezbeđuje optimizaciju vremena razvoja proizvoda.




Uključeni moduli:
 • Generative Shape Design 2
 • FreeStyle Shaper 1
 • Developed Shapes 1
Mechanical Shape Design in CATIA

Mechanical Shape Optimization (HCX)

Firmama trebaju jednostavni i ergonomski alati za brze izmene površina bez narušavanja kvaliteta u bilo kojem trenutku tokom procesa projektovanja. 
CATIA - Mechanical Shape Optimization (HCX) donosi jedinstvene tehnologije koje omogućavaju brzu optimizaciju složenih oblika (površina). Ovaj alat omogućava interaktivno deformisanje oblika ili stvaranje realističnih oblika baziranih na realnim testiranjima proizvoda u radu. Jednostavno okruženje pomaže dizajnerima da postignu visoku produktivnost, kako bi se u što kraćem roku optimizovao proizvod ili definicija alata.



Glavne prednosti:

 • Postizanje visoke produktivnosti prilikom izmena složenih oblika bez narušavanja kvaliteta površina
 • Optimizacija proizvoda ili definicije alata upotrebom nominalnih dimenzija i dimenzija kreiranog proizvoda
 • Robustan pristup optimizaciji promoviše upotrebu visokokvalitetnih izvornih modela spremnih za proizvodnju

 

Model vrata u CATIA-i i HCX modulu

Molded Product Design for Manufacturing  (MPX)

Proizvodna ograničenja livenih i kovanih delova stvaraju potrebu za složenim površinama koje se teško i dugotrajno modeliraju, a u većini slučajeva nije moguća modifikacija. Sa druge strane, delovi za masovnu proizvodnju zahtevaju optimizaciju kako bi se postigla maksimalna dobit, uz korišćenje što manje količine materijala. Kompanije zahtevaju visoko produktivne tehnologije kako bi se više fokusirale na inovaciju, a manje na samo modeliranje.

CATIA – Molded Product Design for Manufacturing ubrzava detaljan dizajn livenih i kovanih delova sa značajnim povećanjem produktivnosti. Istovremeno, konstruktori alata modeliraju međusobno povezane površine, jezgra i šupljine najsloženijih delova.



Uključeni moduli:

 • Cast & Forged Part Optimizer 2
 • Functional Molded Parts 2
 • Part Design 2
 • Core & Cavity Design 2
 • Generative Shape Design 1
Molded Product Design for Manufacturing in CATIA

3D Master (FTX)

Kompanije koje koriste crteže za definisanje tolerancija i napomena moraju održavati sinhronizaciju između crteža i izmena 3D dizajna sa ciljem deljenja konzistentnih i ažuriranih informacija sa proizvodnjom. Ovaj proces je dugotrajan i sklon greškama i ne dopušta dalju primenu 3D tolerancija.

3D Master (FTX) omogućava 3D definiciju i upravljanje tolerancijama i napomenama za delove i sklopove. Ovaj modul pretvara 3D u glavnu reprezentaciju, direktno iskoristivu za planiranje proizvodnje i deljenje unutar kompanije.




Glavne prednosti:
 • Suzbija potrebu za prilaganjem tehničke dokumentacije (crteža)
 • Jednostavan pregled i ispis informacija koje su nekad bile na crtežu, direktno iz 3D okruženja
 • Usklađenost sa međunarodnim standardima za definisanje delova i sklopova
 • Skraćuje vreme definisanja delova, sa već postavljenim specifikacijama tolerancija i napomena u šablonu
 • Brzo deljenje specifikacija projektovanja unutar kompanije
CATIA FTX modul

Composite Design (CPX)

Kompozitni materijali pružaju niz mogućnosti  i stvaranje proizvoda visokih performansi. Projektantima su neophodni adekvatni alati kako bi u potpunosti iskoristili potencijal koji nude kompozitni materijali.

CATIA - Composites Design omogućava inženjerima saradnju i potpuno integrisano okruženje kako bi brzo kreirali inovativne kompozitne delove za vazduhoplovnu, automobilsku i industriju brodogradnje. Pružanjem mogućnosti projektantima da istovremeno rade na istom proizvodu i definišu ograničenja proizvodnje kompozita u konceptualnoj fazi razvoja, ova opcija drastično skraćuje vreme kreiranja konačnog proizvoda.




Uključeni moduli:
 • Composites Engineering 2
 • Generative Shape Design 2
Composit design - CATIA V5 PLM Exspress

Kontaktirajte naše CATIA stručnjake za više informacija