DELMIA Apriso

DELMIA Apriso

DELMIA Apriso je globalno rješenje za proizvodno orijentisane kompanije, koje kroz transformaciju poslovanja omogućava postizanje i održavanje kvaliteta proizvodnje. Sa softverskim rješenjem Apriso proizvođači unaprijeđuju svoju organizaciju, kako bi se brže i efikasnije prilagodili promjenama. Višestruko nagrađivano, ovo softversko rješenje čvrsto povezuje proizvodne operacije i logistiku, i pruža potpuni uvid i kontrolu nad poslovnim procesima u realnom vremenu.

Apriso pomaže proizvođačima da postignu konkurentnu prednost tako što:    

 • omogućava brze reakcije na planirane i neočekivane promjene
 • pruža potpuni uvid, kontrolu i sinhronizaciju proizvodnih operacija, kroz cjelu kompaniju i lanac nabavke·        
 • tijesno povezuje planiranje i projektovanje sa realizacijom u realnom svijetu

Kao dio Dassault Systèmes brand-a DELMIA, proizvodi kompanije Apriso obuhvataju softverska i uslužna rješenja, koja funkcionišu kao platforma za upravljanje proizvodnim operacijama (eng.  Manufacturing Operations Management – MOM). Apriso Manufacturing Execution System (MES) nudi više od upravljanja ljudima, procesima i resursima za proizvodne operacije u jednoj fabrici. Apriso MES, predstavlja globalno rješenje za upravljanje proizvodnjom, skladištenjem, kvalitetom, održavanjem i praćenjem procesa rada na svim lokacijama. Gotovo 100 vodećih svijetskih proizvođača koristi rješenje Apriso, kako bi postigli vrhunske rezultate kroz Lean ManufacturingSix Sigma i druge metodologije za poboljšanja procesa.


Apriso Manufacturing Operations Management (MOM)

Proizvodnja se stalno transformiše primjenom novih pristupa upravljanju poslovima - onim koji obuhvataju ne samo proizvodni pogon, nego i skladište i proširenu mrežu snabdjevanja, s ciljem usklađivanja tokova materijala kroz lanac snadbjevanja, kako bi se uklonile zalihe, poboljšao odziv na promjene zahtjeva potražnje, dok se istovremeno kontinuirano poboljšava kvalitet i smanjuje dužina ciklusa.

Apriso Manufacturing Operations Management omogućava upravljanje proizvodnim operacijama tako da:

 • upravlja svim međuvezama i pruža sveobuhvatni sistem praćenja na nivou cjele kompanije
 • pruža centralizovani izvor informacija koji omogućava sinhronizovani protok informacija za rigorozniju kontrolu nad različitim proizvodnim procesim
 • omogućava optimizovanu proizvodnju bez potrebe za štampanim dokumentima, koja koristi elektronske radne naloge, provjeru i funkcionalnu koordinaciju, tokom procesa proizvodnje
 • upravlja cjelokupnim životnim ciklusom poslovnih procesa za proizvodnju, te dosljedno implementira globalne procese i najbolje prakse
 • proizvođači lakše ispune svoje težnje za smanjenjem količina otpada i inventara, skraćenjem trajanja ciklusa, povećanja efikasnosti i kvaliteta kao i zadovoljstva kupaca
 • pruža prave informacije pravim ljudima u pravom trenutku, kako bi se donjele bolje odluke o svakom aspektu proizvodnje, uključujući planiranje, analizu proizvodnih kapaciteta, obnavljanje inventara i protočno vrijeme (Lead Time
 • pruža odličnu osnovu za upravljanje kvalitetom kompanije, kontinualno napredovanje i usklađenost propisa, a sve u cilju smanjenja troškova
 • dostigne i više ciljeve od Lean Manufacturing i Six Sigma inicijativi kao što je održiv dugoročni razvoj

DELMIA Apriso - product overview


Apriso Manufacturing Execution System (MES)

Danas, više nego ikada, vrhunski organizovana proizvodnja zavisi od pojednostavljenja poslovanja, bilo u proizvodnom pogonu ili cjelom lancu snadbjevanja. Danas proizvođači moraju unaprijediti svoje poslovanje automatizacijom, sprovođenjem i upravljanjem kvalitetom poslovnih procesa kroz cijeli sistem. To znači integraciju svih procesa koji obuhvataju lanac snadbjevanja, proizvodnju, održavanje, distribuciju, kvalitet i radne operacije, bez obzira na to gdje su ti objekti i operacije fizički locirani.Apriso Production je softver za proizvodnju, koji pruža MES funkcionalnosti, te u kombinaciji sa drugim aplikacijama programa Apriso nudi daleko kvalitetnije rješenje od tradicionalnih MES rješenja. Apriso aplikacije funkcionišu kao IT platforma koja integriše različite proizvodne procese, na svakoj od vaših lokacija, sa lancem snadbjevanja. Ovaj širi pogled na MES je ono što zovemo Manufacturing Operations Management (MOM).


Kontaktirajte naš tehnički tim za više informacija