DELMIA Ortems

DELMIA Ortems

DELMIA Ortems predstavlja rješenje za planiranje i organizaciju proizvodnje, koje pomoću naprednog softvera efikasno nadograđuje tradicionalne sisteme upravljanja, kao što su ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution System), PLM (Product Lifecycle Management) i SCM (Supply Chain Management). Omogućava kontinuiranu optimizaciju resursa i usklađivanje proizvodnih tokova – od sirovina do gotovih proizvoda.


DELMIA Ortems Agile Manufacturing predstavlja sveobuhvatan paket softverskih rješenja za planiranje i organizaciju proizvodnje, čiji je cilj ispuniti zahtjeve i specifične karakteristike proizvodnih industrija. Omogućava proizvođačima u svim sektorima optimizaciju proizvodnje, koja se bazira na potražnji sirovine, skraćuje vrijeme proizvodnje i smanjuje operativne troškove.

DELMIA Ortems Agile Manufacturing

DELMIA Ortems Agile Manufacturing rješenja daju odgovore na složene i kompleksne izazove proizvodne industrije, od industrijskog planiranja do detaljnog rasporeda, omogućavajući proizvođačima da postignu operativnu izvrsnost, kombinacijom ključnih faktora:


 • DELMIA Ortems Manufacturing Planner predstavlja modul za mjesečno planiranje proizvodnje. Ovaj modul integriše sva ograničenja, koja se odnose na resurse i proizvode. Optimizuje S&OP (Sales and Operations Planning) procese i MPS (Master Production Schedule), procese za proizvođače, male i srednje fabrike i velika preduzeća s dugim vremenima ciklusa ili složenim procesima proizvodnje, koji koriste više resursa.

  DELMIA Ortems Manufacturing Planning
  DELMIA Ortems Manufacturing Planner pruža mogućnost analize opterećenja, kako bi se smanjio izbor široke ponude primarnih i sekundarnih resursa i ravnomerno raspodjelio tokom vremena. Jedan od primjera je upravljanje ograničenim radnim prostorom. Mogu se donositi odluke poput optimizacije kapaciteta o kapitalnim troškovima, rasporedu opterećenja resursa u sopstvenim pogonima ili kod dobavljača. Interaktivne funkcije dostupne su planerima za izmjene rasporeda i simulacije what - if. Planeri mogu brzo odgovoriti na nepredviđene situacije u proizvodnji, probleme sa skladišnim kapacitetima i probleme sa zahtjevima tržišta.


  Prednosti korištenja ovog modula su:
  • Podizanje kvaliteta usluga prema korisnicima i ispunjavanje zadanih rokova prema kupcima
  • Predviđanje i kontrolisanje promjena u rasporedu aktivnosti
  • Usklađivanje proizvodnje pomoću različitih vještina i procesa
  • Smanjivanje zaliha i vremena ciklusa
  • Usklađivanje proizvodnih linija sa realnim potrebama u slučaju nepredviđenih okolnosti
  • Smanjenje vremena planiranja
  • Jednostavna integracija s ERP sistemom

 • DELMIA Ortems Synchronized Resource Planner je modul za usklađivanje protoka materijala. Omogućava pravovremenu sihronizaciju između potražnje i proizvodnje, na svim nivoima BOM-a (Bill of Materials). Efikasno vrši optimizaciju zaliha i proizvodnih kapaciteta proizvođača, malih i srednjih preduzeća, kao i velikih kompanija.

  DELMIA Ortems Synchronized Resource Planning
  DELMIA Ortems SRP ubrzava tok realizacije usklađivanjem narudžbi i radnih naloga, od sirovina do poluproizvoda i gotovih proizvoda. Postavlja ograničenja koja se odnose na dostupne zalihe sirovina. Pored toga, povezuje aktivne radne naloge i naloge koji su izvršeni, koji se baziraju na DELMIA Ortems Production Scheduler i DELMIA Ortems Manufacturing Planner čime se ubrzavaju proizvodni tokovi. Prije toga, DELMIA Ortems Synchronized Resource Planner rješava zahtjeve kupaca putem mrežnih funkcija, između očekivanih prodajnih rezultata i zahtjeva kupaca, kako bi se uskladili proizvodni kapaciteti s krajnjim zahtjevima.

  Prednosti korištenja ovog modula su:
  • Smanjivanje zaliha kroz sinhonizaciju protoka materijala
  • Optimizacija protoka i smanjenje količine otpada
  • Analiza uticaja nepredviđenih situacija na svim nivoima proizvodnje
  • Omogućavanje dinamičke sljedljivosti do kupca i dobavljača
  • Just-in-time proizvodnja bazirana prema zahtjevima kupca

 • DELMIA Ortems Production Scheduler je modul za planiranje organizacije proizvodnje. Omogućava proizvođačima, malim i srednjim preduzećima, kao i velikim kompanijama, kratkoročnu optimizaciju kapaciteta, koji su neophodni za proizvodnju po narudžbi ili proizvodnju prema trenutnim zalihama.

  DELMIA Ortems Production Scheduler koristi svoj fleksibilni mehanizam i 70 osnovnih kriterijuma za optimizaciju proizvodnih procesa i raspoređivanje različitih proizvodnih resursa. To korisnicima omogućava povećanje produktivnosti, smanjenje utrošenog vremena zbog promjena i smanjenje zaliha sirovina. Pored toga, povećava fleksibilnost, kontrolu i odziv prilikom suočavanja s proizvodnim rizicima i promjenama u potražnji, čime se postiže i zadovoljstvo kupaca.

  Prednosti korištenja ovog modula:
  • Poboljšanje usluge prema korisnicima
  • Optimizacija produktivnosti i smanjenje količine otpada
  • Optimizacija vremena proizvodnog ciklusa
  • Predviđanje i kontrolisanje promjena u aktivnostima
  • Bolji odziv prema nepredviđenim situacijama
  • Bolji pregled aktivnosti kroz jednostavno korisničko radno okruženje
  • Brže kreiranje rasporeda
  • Jednostavna integracija u MES i ERP

Kontaktirajte nas za više informacija