CATIA funkcionalno modeliranje - FMP (eng. Functional Molded Parts)

Funkcionalno modeliranje omogućava nenadmašivu produktivnost i fleksibilnost te pripada revolucionarnim tehnologijama 3D modeliranja. Pristup fleksibilne hijerarhije projektovanja ubrzava vrijeme izrade i inženjera oslobađa ograničenja koja je nametao pristup u kojem se vodilo računa o redoslijedu projektiranja.


Specifične funkcionalne karakteristike

CATIA FMP (eng. Functional Molded Parts) dio je MCE modula (eng. Mechanical Product Creation) i predstavlja fleksibilni i produktivni 3D paket za modeliranje. Namijenjen je projektovanju kalupa i plastičnih dijelova te sadrži izravan pristup intuitivnim tipskim formama (eng. features) koje su korisne pri izradi kalupa kao što su često korištene osnovne tipske forme, te one za dizajn šupljina kao što su Extrude, Revolve, Cut, Thicken surface, Rib, Boss, Cutout, Rest, Pocket, Grill, Reinforcement, Shell i mnoge druge.

Funkcionalno_modelovenje_tipske forme_features


Fleksibilnost i produktivnost

Zahvaljujući svom pristupu, FMP omogućava dizajnerima veću fleksibilnost i produktivnost. Ove funkcionalnosti se razlikuju od većine drugih, uključujući i CATIA Part Design, po tome što pomoću svake FMP funkcije možemo veoma zahtijevne zadatke modeliranja izvršiti jednom operacijom koja bi inače podrazumijevala nekoliko namjenskih tipskih formi. Ovaj sveobuhvatni koncept znatno štedi vrijeme utrošeno na izradu složenijih oblika.

 Navedimo primjer funckije "izrezivanja" (eng. Cutout), jednog od nekoliko alata koji se koriste u sklopu dizajna plastičnih dijelova:

CATIA_V5_Cutout_feature_Isecanje


 Uštede u vremenu i složenosti postupka su 20 %:

 -izrezivanje se koristi kada se definira debljina zida i nema potrebe za drugačijim redoslijedom

-promijena oblika se lako izvršava

-izrezivanjem se mijenja izgled „školjkaste“ forme, dok zid ostaje netaknut

-izrezani dio postaje zaštićen, sprečavajući daljnje promjene na njemu

 Fokus na dizajnu - nova dimenzija upotrebljivosti  

Fleksibilnost dizajna olakšava proces realizacije dizajnerske ideje. Zamislite da možete dizajnirati sve što zamislite, odnosno da se fokusirate na ideju, više nego na proces projektovanja. Tako možete  značajno poboljšati produktivnost projektnog tima.

CATIA_V5_fleksibilnost_projektovanja


Hijerarhijski fleksibilno modeliranje

S CATIA FMP-om inženjeri se mogu fokusirati na svoju viziju, umjesto na redoslijed projektiranja elemenata što je do sada predstavljalo značajno ograničenje.

Promijene se mogu provoditi brzo i sigurno bilo kada tokom procesa projektovanja. Ovakav pristup uvelike olakšava istovremeni inženjering budući da inženjer B može raditi na funkcionalnom dijelu bez da razmatra način na koji je prethodno modelirao dizajner A.


Tehnologija rada u kojoj se moralo voditi računa o redoslijedu:

CATIA_V5_standardno_projektovanje


Jedinstvena tehnologija zasnovana na funkcionalnom modeliranju:

CATIA_V5_hijerarhijski_fleksibilno_modelovanje

 

Pokrivenost kompletnog procesa kroz CATIA V5 integraciju

Potpuna integracija sa CATIA V5 aplikacijama omogućuje kompletnu pokrivenost procesa. Ovakav nivo integracije omogućuje projektantu da obuhvati cijeli proces kreiranja plastičnih dijelova, od početnog do finalnog dizajna. Kompatibilan je sa softverima CATIA – Part Design 1, CATIA – Generative Shape Design, CATIA – Interactive Drafting i CATIA – Generative Drafting.


CATIA_V5_prednosti_funkcionalnog_modelovanja


Zašto funkcionalno modeliranje?

  • Funkcionalno modeliranje obuhvaća željeno ponašanje tipskih formi
  • Minimalizira broj tipskih formi
  • Stavlja naglasak na ono što želite modelirati, a ne kako 
  • Funkcionalno ponašanje tipskih formi se uvijek zadržava u slučaju promjena
  • Kamen temeljac za neposredno kolaborativno projektiranje