Manufacture

Manufacture

CATIA V5 Machining nudi najkvalitetnije proizvode i rešenja koja proizvođačima omogućavu planiranje, simulaciju i optimizaciju procesne obrade u cilju proizvodnje što kvalitetnijih proizvoda. Značajno smanjuje ukupno vreme proizvodnje, osiguravajući visok kvalitet i efikasnost proizvoda.


Lathe & Prismatic Machining  (LPE)

U današnjem globalnom okruženju neophodno je brzo i tačno odgovoriti na zahteve kupca. Stoga kompanije moraju brže proizvoditi delove, optimizovati upotrebu alatnih mašina i u što većoj meri automatizovati programiranje mašina.

CATIA – Lathe & Prismatic Machining omogućava brzo definisanje tačnih programa glodanja i struganja u radnom okruženju. NC programeri imaju potpunu asocijativnost sa 3D modelom, kao i mogućnost automatizacije i pripreme za mašinsku obradu, kako bi što više smanjili vreme NC programiranja i obrade.Uključeni moduli:


 • Lathe Machining 2
 • Prismatic Machining 2
 • NC Manufacturing Review 2
 • Prismatic Machining Prep. Assist. 2
CATIA Lathe Prismatic Machining

Surface Machining (SGE)

U današnjem globalnom okruženju važno je brzo i poverljivo odgovoriti na zahteve kupca. Stoga kompanije moraju brže proizvoditi delove i optimizovati upotrebu alatnih mašina dok istovremeno proizvode najkvalitetnije gotove delove.

CATIA - Surface Machining omogućava visoko kvalitetne prizmatične i površinske operacije obrade za proizvodnju kalupa i alata. NC programeri imaju punu asocijativnost sa 3D modelom kao i mogućnost automatizacije, kako bi što više smanjili vreme NC programiranja i obrade.Uključeni moduli:


 • 3-Axis Surface Machining 2
 • Generative Shape Design 1
 • NC Manufacturing Review 2
 • Prismatic Machining Prep. Assist. 2
 • Prismatic Machining 2
 • Shape Sculptor 2
CATIA Surface Machining

Multi-Axis Machining (MME)

U današnjem globalnom okruženju važno je brzo i pouzdano odgovoriti na zahteve kupca. Stoga kompanije moraju brže proizvoditi delove i optimizovati upotrebu alatnih mašina dok istovremeno proizvode najkvalitetnije gotove delove.

CATIA –Multi – Axis Machining omogućava visoko kvalitetne prizmatične i više-osne operacije za složenu obradu površina sa najboljim rezultatima kvaliteta u klasi. NC programeri imaju punu asocijativnost 3D modelom kao i mogućnost automatizacije mašinske obrade kako bi se što više smanjilo vreme NC programiranja i obrade.Uključeni moduli:


 • Multi-Axis Surf. Mach. 2
 • 3-Axis Surface Machining 2
 • Prismatic Machining Prep. Assist. 2
 • Prismatic Machining 2
 • NC Manufacturing Review 2
 • Generative Shape Design 1
 • Shape Sculptor 2
Multi axis machining CATIA

Machine Tool Simulation (MTX)

Važno je proveriti postupak mašinske obrade pre početka proizvodnje kako bi se izbegla velika ulaganja u alate za obradu i produžio životni vek alata. Realna simulacija pomaže kompanijama da smanje vreme pripreme mašine, dok osigurava realizaciju odabranih operacija mašinske obrade.

CATIA – Machine Tool Simulation omogućava ranu proveru ISO koda za NC mašine, kako bi se osiguralo da deo bude pravilno izrađen. Potpuno integrisana, NC simulacija mašine omogućava NC programeru da se lako prebacuje između definisane putanje alata i validacije putanje alata, bez gubitka vremena pri prenosu ili pripremi podataka.Uključeni moduli:


 • NC Machine Tool Simulation 2
 • DMU Space Analysis 2
 • NC Manufacturing Review 2
CATIA Machine tool simulation

Composites Manufacturing Preparation (CGX)

Kompanije se suočavaju sa izazovima razvoja složenih kompozitnih konstrukcija za pojedinačnu i serijsku proizvodnju i kompozitnih dijelova za masovnu proizvodnju. Kako bi se savladali izazovi, proizvodnja i inženjering moraju blisko sarađivati tokom procesa razvoja proizvoda.
CATIA – Composites Manufacturing Preparation pruža potpuno CATIA integrisano okruženje prilagođeno izradi detaljnog 3D modela kompozitnih delova, što omogućava inženjerima da uključe sva ograničenja proizvodnje početkom procesa razvoja kompozita. Sa velikim mogućnostima sinhronizacije, ovaj modul predstavlja bitnu vezu između inženjerskog razvoja i proizvodnje.Uključeni moduli:


 • CATIA – Composite Manufacturing
 • CATIA – Generative Shape Design 2
CATIA Composites Manufacturing Preparation

Kontaktirajte naše CATIA stručnjake za više informacija