Q-checker

Q-checker

Sistem upravljanja kvalitetom podataka proizvoda (Product Data Quality - PDQ), Q-Checker je vodeći svjetski sistem za osiguranje kvaliteta pri virtuelnom razvoju.


Kada se koristi od početka procesa konstruiranja, Q-checker od starta poboljšava i podstiče saradnju između inžinjera. Ključ uspješne implementacije je integracija i prilagođavanje postojećim PLM procesima unutar fabrike. Proizvod Q-Monitor pomoću statističkih procjena omogućava uspostavljanje kontinualnog procesa poboljšanja za PDQ. U CATIA-i, provjerom metodologije rada pokrivaju se nove važne oblasti integriteta modela, pored geometrije i standardnih kriterijuma.Porodica proizvoda Q-checkera obuhvata cjelokupni proces, kako za interne potrebe tako i za eksterne dobavljače:

• Q-Checker kontroliše Vaš kvalitet podataka CATIA V4, V5 i V6

• Q-Monitor predstavlja sliku u visokoj rezoluciji

• Q-PLM povezuje i integriše Vaše PLM okruženje

Q-checker for CATIA

Prednosti:

Ušteda vremena pri modifikaciji modela - Rješavanje geometrijskih problema predstavlja značajan faktor, ne samo u smislu vremena i kvaliteta, već i u izgubljenim ljudskim i materijalnim resursima. Uz Q-Checker kritični nedostaci mogu se prepoznati i popraviti prije nego što neispravne funkcije dovedu do dodatnih geometrijskih problema.

Informisanost konstruktora - Q-Checker pretpostavlja i bilježi zahtjeve svih predstojećih primjena modela, čak i tamo, gde ih konstruktori ne prepoznaju.

Proaktivno učenje - Proces učenja ponekad može zahtjevati naporan i iscrpan rad, naročito kada su u pitanju manje iskusni konstruktori, koji moraju raditi u skladu sa određenim CAD standardima kupca. Q-Checker može pomoći identifikacijom uobičajenih procesnih grešaka i neuobičajnih praksi.

Promoviše upotrebu postojećeg modela – Imajući u vidu da su greške sastavni dio rada tokom modeliranja, većina korisnika se prije odlučuje za modeliranje ispočetka, umesto modifikacije postojećih modela. Ovo je dodatni trošak u procesu konstruiranja, koji se može eliminisati pomoću Q-checker-a.

Korišćenje internih CATIA standarda - Q-Checker olakšava korišćenje postojećih standarda i specifikacija prilikom razvoja modela u CATIA, što konstruktore čini znatno produktivnijim i postiže se znatno viši nivo kvaliteta.

Pouzdanost dobavljača – OEM (Original Equipment Manufacturer) fabrike koje rade sa Q-checker-om imaju mogućnost, da svojim dobavljačima šalju podatke visokog kvaliteta. Istovremeno, fabrike mogu zahtjevati da njihovi dobavljači koriste posebne metode provjere. Dobavljači koji koriste Q-Checker mogu obezbjediti svojim klijentima i partnerima isporuku preciznih modela, čiji je razvoj zasnovan na opštim praksama modeliranja.

Provjera datoteka prenjetih sa drugih CAD softvera - Korisnici CATIA-e često moraju koristiti više CAD softvera i podataka, što je praksa koja prilikom transfera podataka može dovesti do problema. Q-Checker omogućava identifikovanje grešaka i prilagođavanje standarda brzo i efikasno, što omogućava brži rad sa modelom.


Za više infomacija kontaktirajte nas ili kliknite ovdje.