SIMULIA fe-safe

SIMULIA fe-safe

Fe-safe je jedan od vodećih programa za analize zamora materijala u cikličnim mehaničkim i toplotnim opterećenjima. Ovaj proizvod je razvila kompanija Safe Technology, a sada je dio 3DS portfolia pod brendom SIMULIA. Brend SIMULIA obuhvata programska rješenja  Abaqus, Isight, Tosca i fe-safe. 


Fe-safe je post procesor za analizu zamora materijala. Moćan je alat koji je jednostavan za upotrebu i kompatibilan sa svim alatima koji rade na principu metode konačnih elemenata (FEA (eng. Finite element analysis )); Abaqus, ANSYS ,I-deas, Nastran (MSC,NX, NEi) i Pro/Mechanica. Temelji se na upotrebi dokazanih tehnika za precizne procjene ponašanja i zamora metalnih dijelova koji su opterećeni složenim cikličnim opterećenjima.


PREUZMITE fe-safe BROŠURU I DATASHEET

Kontaktirajte CADCAM SOLUTIONS tim za više informacija


Fatigue Analysis of a Suspension Component


Comparison of fe-safe and the 'S-N + Haigh' method on a cylinder head