SIMULIA Abaqus

SIMULIA Abaqus

SIMULIA je vodeće programsko rješenje za simulaciju fizičkih procesa i omogućava da korisnici ispitaju ponašanje nekog produkta u realnom svijetu te da ga optimizuju. SIMULIA uključuje vrhunske i u praksi dokazane softvere, kao što su Abaqus, fe-safe, Tosca, Isight, Simpack, CST, XFlow i drugi.


SIMULIA Abagus multifizikalne simulacije 
Nelinearne simulacije sa metodom konačnih elemenata


Abaqus se svrstava u vrh programskih rješenja za rješavanje najzahtjevnijih nelinearnih inžinjerskih problema. Njegova velika tačnost, robusnost i učinak se kombinuju sa jednostavnim pre i post-procesiranjem.
Zatražite ponudu


SIMULIA Abaqus korisničko sučelje
Snažno korisničko okruženje

Abaqus/CAE omogućava brzo i učinkovito kreiranje, uređivanje, nadgledanje, utvrđivanje i vizualizaciju naprednih Abqus analiza
ikona multifizičke simuliacije
Multifizičke simulacije

Abaqus uključuje implicitni (Standard), explicitni i CFD solver kao i mnogo dodatnih funkcionalnosti.
ikona kontaktni algoritmi
Snažni kontaktni algoritmi

Vrhunski kontaktni algoritmi garantuju sigurno i pouzdano rješevanju kontaktnih problema.
ikona visoko zahtjevne simulacije
Visoko zahtjevne
simulacije

Abaqus koriste specijalisti i inžinjeri za rješavanje svojih najzahtjevnijih nelinearnih problema.


Ključne funkcionalnostisimulia abaqus multifizikalne simulacije
Modeliranje multifizičkih pojava
Linearne i nelinearne simulacije.
Simuliranje kompleksnih fizikalnih pojava, kao što su termo-mehaničke, strukturno-akustične pojave, elektromagnetizem, itd.
SPH, DEM i CEL metode.

Modeliranje kompleksnih svojstava materijala
Čelici, drvo, guma, termoplasti, praškasti metal, ljudsko tkivo, zemlja, kompoziti, itd.

Kompleksni sklopovi
Dinamika sistema krutih i fleksibilnih tijela, simulacije ponašanja velikih sklopova.

Kontakti, lom i ozljede
Simuliranje kontakta, habanja i pojave pukotina i loma

Mogućnost HPC ( High - Performance Computing) računanja
Simulacije je moguće izvoditi na računarskim sistemima visokih performansi

Priprema modela i interpretacija rezultata
Priprema geometrije, umrežavanje, računanje i analiza rezultata unutar integrisanog Abaqus okruženja

Dvosmjerna asociativnost
Povežite Abaqus sa svojim 3D CAD okruženjem. Jednostavno korištenje programskih okruženja CATIA V5, SolidWorks i Pro/ENGINEER

Upotreba u različitim industrijama

Upotreba SIMULIA-e Abaqus u industrijamaAbaqus ima važan doprinos u različitim industrijama, od automobilske, avioindustrije i brodogradnje pa sve do biomedicine.

Saznajte više o Abaqusu