SIMULIA Isight

SIMULIA Isight

Isight programsko rješenje iz SIMULIA portfolia se koristi za automatizaciju procesa i optimizaciju projektovanja.

Inžinjerima nudi set grafičkih fleksibilnih alata za kreiranje simulacije procesa koja može uključivati CAD/CAE programske alate, vlastite programske aplikacije i EXCEL tabele, sa ciljem da se automatizuje postupak analize različitih rješenja i pronađe optimalno rješenje.


Isight omogućava povezivanje različitih programskih alata, od komercijalnih CAD/CAE programa do namenski i interno razvijenih aplikacija. Namijenjen je automatizaciji parametarske optimizacije i istraživanju odziva sistema ili procesa u virtuelnom okruženju.


Preuzmite Isight Datasheet

Preuzmite Isight brošuru


Kontaktirajte CADCAM SOLUTIONS tim za više informacija

SIMULA Isight