TraceParts

TraceParts

TraceParts predstavlja besplatno online rješenje, koje u velikoj mjeri olakšava proces konstruisanja.

Ako se bavite konstruisanjem možete smanjiti vrijeme izrade Vaših projekata koristeći TraceParts, koji predstavlja moćan alat, uz koji se omogućava pristup za više od 100 miliona 3D modela i skica.


Kao jedna od najvećih baza 3D modela na svijetu TraceParts omogućava sljedeće:

• Pretraživanje i pronalaženje komponenti i elemenata koji su Vam neophodni, iz baze koja sadrži preko 100 miliona 3D modela

• Brzu vizuelnu provjeru modela prije preuzimanja dokumenta na Vaš personalni računar

• Preuzimanje velikog broja 3D modela kompatibilnih sa najzastupljenijim CAD softverima, kao što su CATIA, SolidWorks, Pro/ENGINEER & Creo, Inventor, AutoCAD, Solid Edge, TopSolid, Geomagic Design, Kompas 3D, SpaceClaim, SketchUp, Autodesk REVIT, ZW3D, Draftsight, HiCAD, TurboCAD, T-FLEX, SolidFace, Elecworks, Gstarcad, IronCAD, MagicPart, SolidWorks Electrical, DesignSpark Mechanical, DesignSpark Electrical, kao i podršku za većinu neutralnih CAD formata kao što su DWG, DXF, IGES, STEP, SAT, JT, STL, VRML i dr.

• Rad sa vodećim svijetskim dobavljačima mehatroničkih komponenti

• Komunikaciju sa zajednicom od 2.8 miliona konstruktora i inžinjera

• Pretragu ponude direktno od dobavljača i uštedu vremena prilikom narudžbi

• Uštedu vremena prilikom konstruisanja
Trace Parts in CATIA V5

Za više infomacija kontaktirajte nas ili kliknite ovdje.