Uni skripta

Olakšajte si posao

UNI Skripta je rješenje, intelektualno vlasništvo CADCAM Grupe nastalo 2012. godine kao univerzalno rješenje za najčešće zahtjeve korisnika prilikom kreiranja nacrta u CATIA V5.
Našim korisnicima je uvelike olakšan prijenos podataka iz 3D dizajna u 2D nacrte čime se smanjila količina ručnog uređivanja podataka na nacrtima.

UNI Skripta omogućuje uređivanje i pregled osobina komponenata ili izračun vrijednosti mase i volumena na temelju konstruiranih oblika i dodijeljenog materijala.UNI Skripta je softverski dodatak za CATIA-u V5, koji ima sljedeće značajke:

  • Stvaranje i uređivanje osobina komponenata sklopa u CATIA-i kroz korisničko okruženje
  • Kreiranje sastavnice sa osobinama komponenata u MS Excel dokumentu
  • Kreiranje sastavnice sa osobinama komponenata u dokumentu nacrta u CATIA-i
  • Automatsko upisivanje osobina dokumenta u zaglavlje nacrta
  • Kreiranje i nadopunjavanje tablice slijeda promjena nad dokumentom
  • Konfigurabilno pobrojavanje komponenata sklopa, te upisivanje tih vrijednosti u balone na nacrtu
  • Olakšava prijenos iz 3D dizajna na nacrte


Uređivanje osobina više komponenti odjednom
Uni Skripta uređivanje više osobina odjednom
Pobrojane komponente i baloni na nacrtu
Uni skripta pobrojane komponenteOVDJE MOŽETE PREUZETI UPUTSTVA ZA UNI SKRIPTU