3DEXPERIENCE ENOVIA

ENOVIA_logo


ENOVIA vam omogućava da planirate sopstvenu definiciju uspeha. ENOVIA otvara novu paletu mogućnosti za uspešno isporučivanje transformacionih proizvoda i poslovnih inovacija koje stvaraju fantastična iskustva za vaše kupce.

ENOVIA R2019x nudi klijentima svih veličina ubedljive razloge za usvajanje platforme 3DEXPERIENCE kompanije Dassault Systemes’. 

PLM kolaborativni servisi pružaju neposredan pristup 3DEXPERIENCE platformi. CATIA V5 pruža projektantima pristup 3DEXPERIENCE aplikacijama iz sopstvenog CAD okruženja. Brzo otkrijte, shvatite i rešavajte probleme sa bilo kojeg mesta u bilo kom trenutku pomoću novih aplikacija za izdavanje 3D pregleda i upravljanje problemima [Issue 3D review and Issue Management].  Značajno umanjite složenost i vreme razvoja proizvoda koristeći jedinstvenu, zajedničku, definiciju proizvoda zasnovanu na modelima uz pomoć inženjerskog rešenja za puštanje proizvoda u promet [Product Relase Engineer]. Uloga softverskog inženjera [Software Engineer] izlaže osnovni softversku intelektualnu svojinu definiciji konfigurisanog proizvoda kako bi se maksimalno uvećala koordinacija i saradnja između funkcionalnih timova. Intuitivna i jednostavna za upotrebu, ova uloga optimizuje ključne prekretnice kako bi se osiguralo uspešno planiranje, puštanje u promet i isporuka. Organizator projekata [Project Planner] koristi moćnu platformu 3DEXPERIENCE zasnovanu na znanju radi planiranja aktivnosti između pojedinaca i timova za pokretanje inovacija na zajednički i kolaborativni način.


Portfolio 3DEXPERIENCE paketa ENOVIA ima preko 50 uloga kroz inteligentno planiranje poslovanja i modelovanja, inteligentne konfiguracije proizvoda i mogućnosti upravljanja kvalitetom i usklađenošću.


Na desnoj strani je više informacija o proizvodu, video materijal sa novim opcijama proizvoda i dokument za preuzimanje koji detaljno opisuje sve što vas zanima. Sve što treba da uradite je da popunite kontakt formu


Popunite kontakt formu desno

Popunite kontakt formu i prijavite se za promo ponudu