CIM Data istraživanje o tehnologijama "u oblaku"

Uprkos prednostima i primjerima uspješne implementacije, neke kompanije su i dalje skeptične prema rješenjima „u oblaku“.

Ova e-knjiga prikazuje šta to najviše brine kompanije, kako mogu „razbiti mitove“ i iskoristiti prednosti poslovanja „u oblaku“. 

Preuzimanjem istraživanja saznajte i koje nove mogućnosti možete da iskoristite implementacijom PLM rješenja u „oblaku“.

Business_man_on_he_cloud