IMS Post Processors brošura

IMS Post Processors interface


IMSpost, najnapredniji svjetski sofver za CNC programiranje pretvara CAD/CAM CL fileove u G/M mašinke kodove prema potrebama NC stroja.
Zahvaljujući "biblioteci" standardnih postprocesora i konfiguracija za strojeve vrlo lako možete početi generirati NC kodove.

Ispunite formu kako biste preuzeli brošuru.