Prijava za CATIA certifikaciju i besplatni pripremni kurs

CADCAM Solutions svim polaznicima koji se do 30.06.2018. godine prijave za CATIA Specialist certifikaciju poklanja pripremni kurs


Postupak certifikacije:
Certifikacija se održava u kompaniji CADCAM Solutions, ovlaštenom Dassault Systemes certifikacionom centru, na adresi Džemala Bijedića 2, Sarajevo. Sastoji se od dva djela ispita: prvo se polaže CATIA Part Design, a nakon toga CATIA Assembly Design ili Surface Design. Cjeli postupak certifikacije traje 4 sata. Svi uspješno položeni ispiti i dodjeljeni certifikati se upisuju u Francuski nacionalni registar profesionalnih certifikata (RNCP) i priznati su u cjelom svjetu.
Certifikacija se realizuje na CATIA V5 programskom paketu na računarima kompanije CADCAM Solutions, kao kombinacija praktičnih vježbi i pitanja sa kombinovanim odgovorima na Engleskom jeziku. Provjerava se znanje konstruisanja i modeliranja djelova i sklopova u situacijama iz svakodnevnog inženjerskog posla.

Uslov za pristupanje ispitu certifikacije je poznavanje rada sa CATIA V5 programskim rješenjem (minimalno 6 – 12 mjeseci iskustva, što je individualno i varira od korisnika do korisnika).

Neposredno prije same certifikacije prolazi se priprema, odnosno simulacija certifikacionog ispita, u trajanju od jednog do tri sata, zavisno od Vaših potreba.


CADCAM Solutions svim polaznicima koji se do 30.06.2018. godine prijave za CATIA Specialist certifikaciju poklanja pripremni kurs