Test kompatibilnosti sa Cloud tehnologijom

Najlakši i najbrži način za provjeru kompatibilnosti vašeg računala sa platformom 3DEXPERIENCE on Cloud

  1. Popunite registracionu formu
  2. Preuzmite test kompatibilnosti
  3. Pokrenite test kompatibilnosti

Test kompatibilnosti sa on Cloud tehnologijom za 3DEXPERIENCE

Kontaktirajte nas za nabavku i instalaciju softverskog rješenja. 


Napomena: za pokretanje testa neophodno je da imate administratorska prava na računalu.