[webinar] "Kako prilagoditi industrijsko planiranje za vrijeme i nakon razornih događaja?"

DELIMIA

U ovom Webinaru, otkrit ćete kako upravljati i planirati Vašu proizvodnju, integrirati više parametara, simulirati različite scenarije i mjeriti njihov učinak u kontekstu KPI.