Tosca Structure - kurs

Uvod u Tosca Structure

Tosca Structure je programsko rješenje koje omogućuje topološku optimizaciju površina proizvoljnih 3D modela te optimizaciju debljine i ojačanja dijelova od savijenog lima. Optimizacija se temelji na naprednim FEM algoritimima pomoću kojih se proizvod može optimizirati već u fazi razvoja. Na ovaj način se može ubrazati i poboljšati proces konstrukcije lakih, krutih i izdržljivih dijelova te smanjiti broj prototipova, ispitavanja i kontrola u razvoju proizvoda. 

Teoretski dio kursa pokriva osnove optimizacije proizvoda, a u praktičnom dijelu će polaznici naučiti kako optimizirati razne modele. 

Program kursa (16 sati):

  • Uvod u strukturnu optimizaciju 
  • Definicija optimizacijskog problema u različitim alatima (Abaqus CAE, Tosca ANSATM, Tosca Structure.gui, Tosca za ANSYS Workbench)
    Uvod v Tosca Structure
  • Kako postići najbolju konstrukciju topološkim optimiziranjem s modulom Tosca Structure.topology
  • Vizualizacija, postprocesiranje (eng. postprocessing) i potvrda rezultata (eng. result validation)
  • Produljenje radnog vijeka, smanjenje naprezanja i povećanje vlastite frekvencije  optimizacijom oblika površine u modulu Tosca Structure.shape
  • Optimizacija debljine lima (zavareni proizvodi, ...) s modulom Tosca Structure.sizing
  • Povećanje krutosti konstrukcija od savijenog lima optimizacijom izdržljivosti s modulom Tosca Structure.bead
  • Integracija Tosca Structure rješenja u razvojni proces- interakcija s FEM alatima i unos podataka u CAD programska rješenja


Kome je kurs namijenjen?

Tosca structure tečaj preporučujemo svima koji žele naučiti optimizirati topologiju površina, neovisno o FE-solverima te alatima za pre i postprocesiranje. Polaznici kursa bi trebali imati osnovna CAE znanja. 

Kontaktirajte nas za više informacija o kursu, prijavama i datumima održavanja. 

Logo CCG obrazovni centar