CADCAM Group bila je domaćin SIMULIA Abaqus Workshopa održanog 27.5.2014. u Zagrebu

CADCAM Group bila je domaćin SIMULIA Abaqus Workshopa održanog 27.5.2014. u Zagrebu

Naši inženjeri održali su zanimljive prezentacije i demonstracije:

  •  „Osnovno o upotrebi i radu sa CAE sučeljem“
  • „Statični primjer sa kontaktom – prednaprezanje vijaka i opterećenja“
  • „Primjer tlačnog testa gume – hiperelastični materijalni modeli“
  • „SIMULIA Abaqus Live Demo – Simulacija mehaničkog odaziva preoblikovane ploče“

Za više informacija kontaktirajte nas  na info@cadcam-group.eu