Specijalna ponuda Dassault Systemes programskih rješenja: CATIA, SIMULIA, ENOVIA, CAM i PLM

Specijalna ponuda Dassault Systemes programskih rješenja: CATIA, SIMULIA, ENOVIA, CAM i PLM
 
 
CATIA V5 za dobavljače autoindustrije - promo cijena
Ova vremenski ograničena ponuda pruža vam okvir CATIA modula i odgovarajućih tečajeva potrebnih za dizajn, razvoj i proizvodnju vaših proizvoda.

Pročitajte više
CATIA logo
CATIA automotive

_______________________________________________________________________


SIMULIA logo SIMULIA alati
Iznimne cijene SIMULIA alata

Alati za linearne i nelinearne mehaničke analize, termičku, akustičnu, elektromagnetsku analizu i njihove kombinacije sniženi su do 35% za nove korisnike.  

Pročitajte više

______________________________________________________________________
Dassault systemes logo CATIA CAM
CATIA CAM a' la carte
CAM dodatak na osnovnu CATIA konfiguraciju daje vam idealnu kombinaciju snažnog CAD modelera i CAM alata za asocijativno NC programiranje. 

Pročitajte više
______________________________________________________________________
                                                                                                                                       
PLM2GO - we make it simple!  
PLM2GO donosi PLM funkcionalnosti kroz predefiniranu konfiguraciju koja uključuje 3DEXPERIENCE programsku okolinu, opremu i usluge uvođenja po fiksnoj cijeni za mala i srednja poduzeća.

Pročitajte više
Dassault Systemes logo PLM2GO

___________________________________________________________________


Dassault Systemes logo
ENOVIA multi CAD
SIMULIA i ENOVIA od sada dostupne za SolidWorks i za sve ostale CAD programe
Nadogradite vaš dizajn proces u bilo kojem CAD sistemu sa SIMULIA alatima za napredne simulacije ili  PLM rješenje uz pomoć ENOVIA alata čime ćete unaprijediti vaš dizajn proces i skratiti vrijeme izrade vašeg produkta.
Pročitajte više