Robotika u programskom rješenju DELMIA

Robotika u programskom rješenju DELMIA

Pogledajte kratki video o primjeni DELMIA rješenja u automobilskoj industriji

Potrebu za češćim usvajanjem inovacija i unapređivanjem proizvoda diktira tržište koje se svakim danom sve više mijenja i postaje zahtjevnije. Tvrtke sada moraju, uz brži razvoj svojih proizvoda, iste u veoma kratkom roku prezentirati te plasirati na tržište. Takvo okruženje postaje sve veći izazov inženjerima i programerima koji moraju zajedničkim radom brzo se prilagoditi tržišnim promjenama. Tvrtkama su radi toga neophodna različita softverska rješenja koja će im omogućiti plasman proizvoda na tržište u kratkom vremenskom roku.

Složenost cjelokupnog pitanja usvajanja novih proizvoda i njihov plasman na tržište najizražajnije je u potrebi za promjenom automatiziranih proizvodnih linija tvrtki gdje je zajednički rad inženjera i programera od ključne važnosti. Tvrtka Dassault Systèmes razvila je proizvod DELMIA koji omogućuje off-line programiranje, podešavanje i simulaciju industrijskih robota unutar proizvodnih linija.


Zahtjevi koje automatizirane proizvodne linije trebaju zadovoljiti, uz veliku preciznost izrade dijelova jesu:

- fleksibilnost njihove izmjene ili nadogradnje zbog učestale izmjene samog proizvoda

- brzi pokreti kako bi se uštedjelo vrijeme prinošenja dijelova proizvoda

- pouzdanost njihova rada uz što manju mogućnost stvaranja pogrešaka koje bi uzrokovale škart

Upravo DELMIA nudi jednostavno i fleksibilno rješenje za definiranje pokreta robota u proizvodnim linijama, određivanje njihovih položaja unutar proizvodne linije, programiranje te simulaciju cijelog radnog okruženja i tijeka izrade proizvoda.


Simulacija robota u DELMIA-i


Programsko rješenje DELMIA tvrtke Dassault Systemes omogućuje inženjerima i programerima integrirano rješenje za simulaciju i off-line programiranje industrijskih robota stvaranjem virtualnih proizvodnih pogona tvrtke. Modeliranjem proizvoda na željeni način kao i modeliranje točno onih proizvodnih operacija koje želimo koristiti prilikom izrade proizvoda u realnom svijetu, štedi se velika količina resursa i vrijeme. Ukoliko se svi parametri postave unutar DELMIA korisničkog sučelja i isprogramiraju svi industrijski roboti unutar virtualne proizvodne linije, podaci će se na vrlo jednostavan način prenijeti na industrijske linije. Time će prihodi biti znatno povećani zbog uštede vremena prilikom izmjene industrijskih procesa i linija, odnosno vremena od realizacije postupka izrade novog proizvoda, preko postupka osposobljavanja industrijskih linija za proizvodnju novog proizvoda i podešavanja svih parametara industrijskih robota na proizvodnoj liniji pa sve do puštanja u rad cijelog sustava i končanog lansiranja proizvoda na tržište.

Sada je to znatno jednostavnije jer se u programskom rješenju DELMIA paralelno s proizvodnjom trenutnih proizvoda izvode sve postavke u virtualnoj stvarnosti za proizvodne procese novih proizvoda. Također, analiza mogućnosti nastanka pogreški kao i njihovo uklanjanje ili smanjenje mogućnosti pojave istih može se izvršiti unutar programskog rješenja prije nego se programsko rješenje pusti u rad u stvarnom okruženju. Na taj način sprječavaju se neočekivani prekidi proizvodnje te financijski gubitci.

Uz mogućnosti programskog rješenja DELMIA za predviđanje i uklanjanje pogrešaka prilikom proizvodnih procesa, također je omogućeno programerima i inženjerima zajedničkim radom maksimalno unaprijediti iskoristivost svih industrijskih robota. To će postići usklađivanjem vremena trajanja svih procesa što pak dovodi do minimalne količine praznog hoda među operacijama, odnosno prenošenja predmeta obrade od jednog do drugog robota.


Simulacija proizvodne trake u DELMIA-i


Uzevši u obzir dulje vremensko razdoblje, ukoliko tvrtka posjeduje podatke o proizvodnim linijama, vremenu izrade proizvoda, potrošenom materijalu i potrebnim financijama, a uz to ima mogućnost analize pojavljivanja i otklanjanja pogreške, analitičkim je putem moguće predvidjeti razvojni put tvrtke zajedno uz tržišne tokove. Sve ove značajke realiziraju se uz pomoć DELMIA-e, programskog rješenja razvijenog od strane Dassault Systemes-a.


Spojivši tri dijela koji čine i utječu na tijek životnog ciklusa proizvoda, odnosno krajnji proizvod, proizvodne procese i resurse potrebne za izradu proizvoda, programsko rješenje DELMIA nudi:

- virtualno planiranje i analizu makro proizvodnih procesa (planiranje proizvodnog pogona, vrijeme izrade, optimiziranje procesa i resursa, ocjenjivanje proizvoda, analiza svih troškova i optimiziranje proizvodnih linija)

- virtualno planiranje mikro procesa izrade (proizvodnja i održavanje strojeva i alata, montaža, detaljno planiranje rasporeda unutar svakog dijela proizvodne linije, proizvodne operacije strojeva, performanse radne snage i interaktivnosti među različitim faktorima proizvodnog pogona)

- planiranje resursa i simulacije (simulacije proizvodnog tijeka tvornice, simulacija pokreta pojedinog industrijskog robota, off-line programiranje industrijskog robota, programiranje numerički upravljanih strojeva, analiza ergonomije radnog okruženja, analiza svakog dijela proizvodnog pogona)Programsko rješenje DELMIA poboljšava i pojednostavljuje upravljanje proizvodnim linijama tvrtke stvaranjem platforme na kojoj inženjeri i programeri mogu zajedno razvijati proizvodne pogone tvrtke u isto vrijeme. Ova platforma omogućuje znatno skraćivanje vremena proizvodnje, smanjuje vjerojatnost pojave greške unutar proizvodnih linija i time značajno štedi financijska sredstva tvrtke. Time se postiže zadovoljstvo krajnjih korisnika cijenom i kvalitetom proizvoda. Pretpostavlja se da će tvrtke svoje proizvodne pogone unapređivati znatno brže i efikasnije razvojem programskih rješenja ovog tipa, dok će se programeri i inženjeri baviti problematikom skraćivanja vremena proizvodnje.
Kontaktirajte nas za više informacija o DELMIA Robotics