Industrija 5.0 je sve bliže

Industrija 5.0 je sve bliže

Proizvodni procesi i operacije koje usmjerava i čiji razvoj određuje Industrija 4.0 još uvijek su otvoreni za nadogradnju i poboljšanje operativnih karakteristika sustava. Industrija 4.0 na polovini svog razvoja već daje inicijalne znakove potencijalnih promjena u temeljnoj postavci procesa koje će nam donijeti Industrija 5.0.

Industrija 4.0 predstavlja integraciju suvremenih informacijskih sustava i tehnologija s fizičkom proizvodnjom i procesima, omogućujući razvoj novih tržišta i modela. Kako bi tvrtke bile konkurentne na tržištu i pratile daljnji tijek razvoja, potpuna digitalizacija procesa predstavlja jedan od primarnih ciljeva i općih principa na kojima se Industrija 4.0 temelji.


Pregled svih 5 industrijskih revolucija

Svim aktivnim sudionicima jasno je kako se industrija razvija velikom brzinom te da je fleksibilnost sustava pružila mogućnosti modifikacije u kratkom vremenskom intervalu, čiji je odaziv na konačni proizvod skoro pa trenutan. U skladu s povratnim informacijama od strane aktivnih sudionika procesa Industrije 4.0 (inženjeri, operateri, menadžeri) i krajnjih korisnika, formira se slika predstojećih promjena u osnovnoj postavci samog procesa. Kompletna digitalizacija sustava koja je umrežila sve sudionike u jedinstveni lanac znatno je povećala produktivnost i učinkovitost procesa. Međutim, kako bi se potaknule inovacije i kreativnost pri razvoju novih proizvoda, u određenim segmentima potrebno je intenzivnije uključiti inženjere i povećati udio ljudskog faktora u cijelom sustavu.

Industrija 5.0 treba objediniti kreativnost i inovativnost ljudskog uma s naprednim, suvremenim i digitaliziranim industrijskim procesima. Trenutačno stanje na tržištu, kroz sustav povratnih informacija, ukazuje kako se kreativnost čovjeka ne može isključiti. S druge strane potrebno je ograničiti ljudski faktor s ciljem smanjivanja mogućnosti pojave neželjenih grešaka i gubitaka. Zajednička cjelina koja će objediniti ljudski um i najviši stupanj digitalnog procesa predstavlja industrijsku revoluciju pete generacije.Zadovoljstvo kupca, kao jedan od ključnih čimbenika razvoja industrije jamči plasman proizvoda i otvara nova tržišta. Industrija 5.0 omogućiti će stvaranje proizvoda visokog stupnja personalizacije što za krajnji rezultat ima veće zadovoljstvo korisnika.