Jeste li spremni za budućnost projektiranja?

Jeste li spremni za budućnost projektiranja?

Četvrta industrijska revolucija donosi mnoštvo novih standarda u svim industrijskim granama i segmentima poslovanja, pa tako i u svijetu projektiranja. Na događanju "3DEXPERIENCE & Virtual Reality", koje je održano u lipnju 2017. godine u Kraš Auditorimu, predstavili smo novosti kao i unaprjeđenja programskih rješenja za 3D modeliranje, projektiranje, optimizaciju, kao i za upravljanje proizvodom tijekom cijelog životnog ciklusa.


Tijekom predavanja predstavili smo 3DEXPERIENCE platformu, 3DEXPERIENCE on Cloud, odgovorili na neka od pitanja koja nameće 4.industrijska revolucija; koja je sljedeća generacija CATIA-e, je li omogućena interoperabilnost između CATIA-e V5 i 3DEXPERIENCE, pokazali sličnosti i razlike CATIA-e V5 i 3DEXPERIENCE.

U drugom bloku predavanja pokazali smo kako s CATIA Composer-om možete skratiti vrijeme kreiranja projektne dokumentacije, novo rješenje za projektiranje kablovskih snopova - 3DEXPERIENCE Electrical, nove CATIA konfiguracije CATMEE i CATMSE, pokazali smo kako možete napraviti lakšu i izdržljiviju strukturu proizvoda korištenjem topološke optimizacije, tehnologiju 3D printanja te tolerancije u 3D-u. Sudionici događanja imali su priliku vidjeti kako izgleda kada se uređaj za virtualnu stvarnost implementira na izvornu CAD aplikaciju i to bez promjene formata podataka. Implementacija uređaja za virtualnu stvarnost u proces 3D projektiranja i modeliranja uvodi dodatnu dimenziju te omogućuje virtualni pregled cijelog ili željenog dijela modela kao i da virtualno izvršite inspekciju međusobnog položaja komponenti. Također, omogućuje unaprjeđenje metode edukacije, rano otkrivanje nedostataka modela, simulaciju stvarnih situacija te bolju komunikaciju i razumjevanje svih sudionika procesa. Manje fizičkih prototipova i bolja komunikacija donose značajne uštede jer mogućnost pogreške svedena je na minimum. 
VR na 3DEXPERIENCE platformi

Inovativna sveobuhvatna poslovna platforma 3DEXPERIENCE omogućuje pružanje potpunog programskog rješenja za industrijsku granu u kojoj korisnik posluje te omogućuje integraciju svih procesa i podataka tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda. U videu pogledajte primjenu VR tehnologije na 3DEXPERIENCE platformu.


Predavanje o 3DEXPERIENCE platformi - Inda Balagic
3DEXPERIENCE & VR registracija

Kontaktirajte nas za više informacija o temama s događanja