Kako osvojiti svjetsko tržište automobilske industrije?

Kako osvojiti svjetsko tržište automobilske industrije?

Automobilska industrija, jedna od vodećih industrija, u velikoj mjeri određuje tempo i smjer razvoja ostalih industrijskih grana, kao i inovacija tehnoloških procesa.

Jedan od primarnih ciljeva, kako proizvođača automobila, tako i njihovih kooperanata te dobavljača, je osvajanje što većeg dijela svjetskog tržišta kroz brz odgovor na zahtjeve kupaca. Fleksibilnost i unaprjeđenje procesa u što kraćem vremenu, uz istovremenu ekonomsku isplativost, omogućuje prednost pred konkurencijom. Praćenjem trendova i stalnim unaprjeđivanjem poslovnih procesa, dobavljači, koji su ključni element proizvodnog ciklusa, svoje sustave i radno okruženje prilagođavaju potrebama tržišta.

Industrija 4.0 predstavlja integraciju suvremenih informacijskih sustava i tehnologija s proizvodnjom fizičkih proizvoda, što omogućuje razvoj novih poslovnih modela. Zbog toga je digitalizacija, kao i praćenje trendova, ključ za uspješno konkuriranje na tržištu. Veliki utjecaj na potrebu za razvojem ovakvih sustava imala je automobilska industrija koja mora učinkovito odgovoriti na promjene, posebno na one koje se odnose na masovnu proizvodnju.

U istraživačkim i razvojnim projektima, uloga inženjera i ekonomista važna je za razvoj metodologija i programskih rješenja koja pružaju podršku za unaprjeđenje poslovnih procesa.

Razni alati, metodologije, analize, baze podataka i sustavi čine sastavni dio jednog sveobuhvatnog sustava kojim se unapređuju procesi. Svi navedeni elementi prikazani kroz programska rješenja uvelike olakšavaju cjelokupan proces, štede vrijeme, smanjuju nepotrebne troškove i pozitivno utječu na produktivnost. Programska rješenja objedinjena na jednoj poslovnoj platformi predstavljaju jedno od najvećih dostignuća istraživačko-razvojnih centara. Platforma 3DEXPERIENCE, razvijena od tvrtke Dassault Systemes, predstavlja jedno od takvih rješenja.


Dobavljači auto industrije, delovi, oprema i komponente


Kvaliteta proizvoda, vrijeme proizvodnje i isporuke, kao i cijena, uvelike utječu na poslovanje i pozicioniranje tvrtke na tržištu, a 3DEXPERIENCE platforma omogućava praćenje svih ključnih elemenata poslovanja. Tvrtke teže povećanju produktivnosti i kvalitete, ali istodobno moraju biti fleksibilne kako bi se prilagodile trenutnim promjenama koje određuje tržište. Dobavljači, kao karika u lancu dobavljača,  moraju se pobrinuti o pravovremenoj isporuci proizvoda bez rizika da skraćivanje vremena proizvodnje utječe na kvalitetu. Automatizacija procesa, umjetna inteligencija i on-line komunikacija stvaraju digitalno okruženje koje je prilagođeno proizvodnom procesu što kao krajnji rezultat daje visoko kvalitetan proizvod, proizveden u najkraćem mogućem roku i uz najveće moguće uštede resursa.

Praćenjem promjena i predviđanjem pravca daljnjeg razvoja, pravovremeno se usklađuje plasman robe prilagođen tržištu, dok je konkurencija još uvijek u fazi prepoznavanja tržišnih prilika. Dobavljači koji žele zadržati svoj dio tržišta, kao i oni koji žele proširiti poslovanje i osvojiti nova tržišta, nužno je imati programska rješenja koja su prilagođena poslovnim procesima. Platforma 3DEXPERIECE omogućuje proizvođačima svih sektora potpunu automatizaciju proizvodnje baziranu na potražnji sirovina, skraćivanju vremena i troškova proizvodnje te povećanju produktivnosti. Usklađivanjem svih poslovnih procesa postiže se bolja kontrola i proizvodi kvalitetniji proizvod unutar fleksibilnog sustava. Zadovoljavanjem ovih uvjeta znatno se smanjuju potencijalni rizici i predviđaju tržišne prilike. Kupac kao krajnji korisnik, dugoročno ostaje odan upotrebi proizvoda. Zadovoljstvo krajnjeg korisnika jedan je od najvažnijih elemenata za širenje tržišta i najbolja reklama.

Dobavljači koji unaprijede svoje procese i prilagode se ovim zahtjevima postižu veću produktivnost, kvalitetu i pouzdanost proizvoda. Tako mogu sigurno, ne samo opstati, već i proširiti svoje tržište i poslovanje. Pouzdan dobavljač predstavlja oslonac za daljnji razvoj automobilske industrije u cjelini.


Saznajte kako i Vi možete unaprijediti svoje poslovne procese