Valeo koristi MECODES

Valeo koristi MECODES

Valeo, koji je s radom počeo 1923. godine danas je jedan od vodećih svjetskih dobavljača autoindustrije i posluje u 30 zemalja diljem svijeta sa 17 istraživačih i 35 razvojnih centara. 

Za potrebe Valeo-a razvili smo IDF3+ prijenos podataka o vodljivim i dielektričnim slojevima na tiskanim pločicama iz ECAD programskog rješenja Cadence Allegro u MCAD CATIA programsko rješenje.  To je temeljeno na poboljšanom IDF 3.0 standardu koji je nazvan IDF3+ i tu specifikaciju je razvio u CATIA-I 3DEXPERIENCE-u Dassault Systemes, dok je implementacija prijenosa podataka u CATIA-u V5 te obrada podataka, uključujući bakrene vodove, rupe i dielektrične spojeve povjerena CADCAM Grupi.mecodes

Tako je razvijen IDF3+ Import dodatak za CATIA-u V5, koji je dio MECODES programskog paketa.
Inicijalna verzija tog dodatka napravljena je prema zahtjevu Valeo-a, te se otada koristi i dorađuje prema njihovim zahtjevima. Importirani podatci omogućuju da se u CATIA-i kreira vrlo detaljan virtualni prototip tiskane pločice.
Taj prototip uključuje podatke o:

• komponentama na tiskanoj pločici s odgovarajućim 3D modelima
• geometrijskom opisu oblika tiskane pločice
• rupama na tiskanoj pločici - kako rupama koje idu kroz cijelu pločicu tako i rupama koje idu samo između pojedinih slojeva pločice
• geometrijskom opisu svih vodova na vodljivim slojevima tiskane pločice, zajedno s debljinama vodljivih slojeva i pripadnošću električnim mrežama
• geometrijskom opisu svih dielektričnih slojeva tiskane pločice
• bakru u bakrom obloženim rupama

Dobiven, iznimno detaljan model tiskane pločice, koristi se za termičke i mehaničke simulacije te analizu kolizija s ostalim dijelovima proizvoda koji se dizajniraju. Takvim načinom rada postižu se znatne uštede u razvoju proizvoda te se povećava njegova pouzdanost.