Mentor Graphics vještina na Fakultetu elektrotehnike i računarstva

Mentor Graphics vještina na Fakultetu elektrotehnike i računarstva

Suradnja CADCAM Grupe i Fakulteta elektrotehnike i računarstva Zagreb dobila je još jednu dimenziju u obliku vještine "Projektiranje i simulacija elektroničkih uređaja korištenjem programskih paketa Mentor Graphics". Vještina je namjenjena studentima diplomskog studija FER-a koju predaje Bojan Brezina, mag. ing. el. tech. inf., zaposlenik CADCAM Grupe kao ECAD Technical support za Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

U okviru vještine studenti se upoznaju s postupkom projektiranja elektroničkih uređaja korištenjem Mentor Graphics PADS Professional i HyperLynx programskih rješenja. Nakon odslušanih predavanja i praktičnih vježbi studenti će naučiti osnovne vještine rada u Mentor Graphics programskim rješenjima kao što su izrada električne sheme, izrada biblioteke komponenata, projektiranje tiskanih veza, analiza i simulacija (analogna simulacija, integritet signala, stabilnost napona, termalne simulacije) elektroničkih uređaja.

Predavanja za vještinu "Projektiranje i simulacija elektroničkih uređaja korištenjem programskih paketa Mentor Graphics" se održavaju u ljetnom semestru počevši od akademske godine 2016./2017. tijekom koje će 12 studenata diplomskog studija FER-a dobiti poseban certifikat CADCAM Grupe o stečenim vještinama.  

Mentor Graphics predavanje na FER-u
 
Mentor Graphics predavanje na FER-u
 

Kontaktirajte nas za tehničku podršku za Mentor Graphics rješenja