Održana CATIA i 3DEXPERIENCE radionica

Održana CATIA i 3DEXPERIENCE radionica

CADCAM Grupa je održala besplatnu radionicu na kojoj su predstavljene nove funkcionalnosti CATIA programskog rješenja te 3DEXPERIENCE platforma.

Sudionicima su prezentirana poboljšanja CATIA-e V5 od izdanja R24 do R26, u modulima Sketcher, Part Design, Sheet Metal Design, Generative Shape Design i Drafting. Dodatno su unaprijeđene funkcionalnosti Sketchera, vizualizacijskih filtera, osvježeni alati Part Designa i Sheet Metala uz nekoliko interesantnih novosti za importiranje STEP datoteka. Predstavljene su nove mogućnosti modula Generative Surface Design te novi algoritam koji obećava uštedu 50% vremena prilikom update-a. Novosti su prezentirane interaktivno, uz kratki live-demo i aktivno sudjelovanje polaznika.

U drugom dijelu radionice predstavljena je 3DEXPERIENCE platforma koja korisniku omogućava stvaranje jedinstvenog korisničkog iskustva. Kroz jedinstveno korisniku prilagođeno sučelje korisniku je omogućen jedinstveni pristup potrebnim aplikacijama kao i pouzdan pristup ažuriranim informacijama o aktualnim projektima. Ovo rješenje omogućava real time engineering za sve koji rade na istom projektu bez bojazni da će više korisnika raditi promjene na istom dijelu jer se promjene unose ovisno o tome koja prava su dodijeljena korisniku. 3DEXPERIENCE platforma je napravljena tako da može učitati sve fileove iz CATIA V5 i CATIA V6 te fizičku geometriju iz drugih CAD sistema. Zahvaljujući naprednim alatima za pretraživanje korisnik može „izvući“ željeni podsklop iz 3D pregleda te pomoću tekstualnog alata za pretraživanje na osnovu parametara pronaći traženi dio.  

Imate pitanje za naše inženjere? Kontaktirajte nas.CATIA workshop

CATIA radionica

CATIA radionica
CATIA radionica